SKAL, INFRA ja Suomen Tieyhdistys vetoavat uudella yhteiskampanjallaan tiestön tuntuvan lisärahoituksen puolesta. Kampanjatahojen mukaan Suomi ansaitsee toimivan tieverkon ja sellaiset päättäjät, jotka ymmärtävät ihmisten tarpeen turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen.

Kampanjan myötä tehdyssä #Ihmistentakia-elokuvassa keskeisten tienkäyttäjäryhmien edustajat kertovat tiestön merkityksestä juuri heille. Kaikki tienkäyttäjät ovat tervetulleita jakamaan elokuvaa sekä omia ihmisten takia -viestejään ja tiekokemuksiaan sosiaalisessa mediassa kampanjatunnisteella #ihmistentakia.

M

Eduskuntavaalien alla käynnistyvän kampanjan tavoitteena on vaikuttaa järjestäjiensä mukaan Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan siten, että tieverkon korjausvelan hoitoon sekä ylläpitoon ja kehittämiseen varataan tuntuvasti rahaa. Nykyinen rahoitustaso ei ole riittävä, kampanjatiedotteessa linjataan. Samalla muistutetaan, että tiestöä on hoidettava ja kehitettävä pitkäjänteisesti, laaja-alaisesti ja älykkäästi – ihmisten takia.

SKAL, INFRA ja Suomen Tieyhdistys ovat kampanjassaan linjanneet myös seikkoja, joihin tien kunto vaikuttaa jokapäiväisessä elämässä.

  • Tiestön kunnolla on merkittävin vaikutus liikenneturvallisuuteen. Esimerkiksi kohtaamisonnettomuuksia voidaan huomattavasti vähentää leventämällä teitä ja lisäämällä keskikaiteita. Routavauriot, tienreunojen mureneminen ja tienpinnan liukkaus aiheuttavat liikenneonnettomuuksia, jotka olisivat estettävissä kestävällä tienpidolla.
  • Tiestö on elinkeinoelämälle teollisuuden ja kaupan tuotantolinjojen jatke, jonka häiriötön toiminta on osa suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Perustienpito on maamme toimintavarmuudesta huolehtimista. Ihmiset tarvitsevat tavaroita sekä arkeensa että työhönsä. Tavaratonneistamme 86 prosenttia kuljetetaan maanteitse. Panostukset tiestöön maksavat itsensä takaisin hyvinvointina.
  • Hyvin hoidettu tie on ympäristöteko. Tieverkon ongelmat, kuten nopeuden vaihtelua sekä väistöliikkeitä aiheuttavat vauriot, sohjo ja jää, lisäävät polttoaineen kulutusta ja kasvattavat päästöjä. Häiriötön liikenne on vähäpäästöisempi vaihtoehto.

Uudet älykkäät ratkaisut infran monitoroinnissa ja hoidossa ovat keskeisessä roolissa tieverkon kehittämisessä, mutta ne eivät kampanjatahojen mukaan korvaa ihmisen tekemää tienhoitotyötä ja valvontaa. SKAL, INFRA ja Suomen Tieyhdistys järjestävät tähän teemaan pureutuvan keskustelutilaisuuden otsikolla Pikeä vai bittejä? SuomiAreenassa 18.7. klo 16, Eetun aukion lavalla Porissa. Keskustelu on osa yhteistä #ihmistentakia-kampanjaa ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä.