Uusi moottoritie Kirristä Vehniälle luovutetaan tienkäyttäjille tiistaina 21.12.21 klo 12.00. Samanaikaisesti moottoritien kanssa otetaan liikenteelle myös uudet, poikittaiset moottoritielle johtavat tiet ja liittymät. 

Tiistaina 21.12.2021 kello 12.00 aukevan VT 4:n liikenne ohjataan ajamaan uutta moottoritietä johtoauton perässä. Tie saattaa ruuhkautua siirron aikana hetken ajaksi. Tien pinta saattaa olla liukas liikenteen siirryttyä uudelle väylälle, mutta liukkaus häviää, kun liikenne ja suolaus sulattavat pinnan.

Alkuperäisen aikataulun mukaan uusi osuus valtatie 4:ää piti valmistua elokuun 2022 loppuun mennessä.  
”Olemme erittäin iloisia voidessamme luovuttaa uuden moottoritien tienkäyttäjille ennen jouluruuhkien alkua. Kaikki hankkeen osapuolet tekivät pitkää päivää tämän tavoitteen eteen, ja on hienoa nähdä, että kova työ kantoi hedelmää”, Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen toteaa. 

Niskanen kertoo, että projektissa käyttöön otetut uudet toimintatavat, kuten mallipohjainen suunnittelu ja rakentaminen sekä mallipohjainen reaaliaikainen laaduntarkkailu mahdollistivat aikataulun aikaistumisen ja budjetissa pysymisen. Hanke on tehty suunnittele ja toteuta –urakkamallilla, johon kuuluu olennaisena osana kehitysvaihe. 
”Tämä on mahdollistanut suunnitelmien muutokset vielä toteutusvaiheessakin. Olemme voineet tehdä tarvittavia päätöksiä nopeastikin, kun kaikki urakan yksityiskohdat eivät ole olleet lukkoon lyötyjä ennen ensimmäistä kauhan kouhaisua. Tämä on tuonut joustoa rakentamiseen ja olemme esimerkiksi voineet rakentaa moottoritien Kirristä Vehniälle asti ja parantaa tien palvelutasoa rakentamalla kuusi eritasoliittymää neljän asemesta”, Niskanen kertoo.

Vt 4 Kirri–Tikkakoski hankkeen urakoitsijan Destian työpäällikkö Jaakko Taipale on myös tyytyväinen siihen, miten moottoritien rakentaminen on edennyt.
”Hienoa, että moottoritie saadaan tienkäyttäjien käyttöön reilusti etuajassa. Sen eteen on tehty valtava määrä työsuoritteita projektin jokaisella osa-alueella, josta on kiittäminen kaikkia hankkeen eteen töitä tehneitä ammattilaisia. Tässä hankkeessa rakennetut määrät ovat erittäin suuria, joten työmaalla on onnistuttu todella hyvin, kun on rakennettu noin 16 kilometriä moottoritietä ja sen lisäksi noin 20 km poikittaisia- ja rinnakkaisia väyliä sekä 27 siltaa kahdessa ja puolessa vuodessa”, Taipale kiteyttää. 

Väyläviraston osastonjohtaja Lars Westermark kiittää hankkeen osapuolia hyvästä yhteistyöstä. 
”Vt 4 Kirri–Tikkakoski on erinomainen esimerkki hankkeesta, jossa on menestyksekkäästi otettu uusia toimintatapoja käyttöön. Tuloksena on ollut lähtösuunnitelmia paremmat ja laajemmat, kustannustehokkaasti toteutetut ratkaisut niin moottoritiellä kuin rinnakkaistiellä. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman kaikkien osapuolien sitoutumista ja osallistumista niin hankkeen kehitys- kuin toteutusvaiheeseen.”

Vaikka moottoritie valmistui, jatkuvat hankkeen rakennustyöt. Vuoden 2022 rakennuskohteita ovat muun muassa Kirrin eritasoliittymän rakentaminen sekä rinnakkaistien ja jalankulun ja pyöräilyn väylien jatkaminen välillä Kirri–Puuppola. Rinnakkaistiellä tehdään myös muita rakennustöitä. 

Vuonna 2023 tehdään viimeistelytöitä sekä moottoritien että ramppien kolmas päällystekerros. Kokonaisuudessaan urakka valmistuu vuonna 2026, jolloin moottoritielle tehdään viimeinen, kovaa kulutusta kestävä päällystekerros.