Tulli on aloittanut pilotin tavaraliikenteen rajanylityksen automatisoimiseksi Suomen ja Norjan rajalla, Kivilompolon rajanylityspaikalla.

Pilottiprojektissa on tavoitteena kokeilla uusia teknisiä ratkaisuja turvallisen kaupallisen liikenteen sujuvoittamiseksi. Arviolta loppuvuoteen kestävän kokeilun tarkoituksena on tuottaa toimivia malleja tulevaisuuden logistiikkaratkaisuiksi.

Kokeilussa on käytössä logistiikan digitalisointiin tähtääviä ratkaisuja tiedonkulkuun, kuljetuksen tietojen tunnistamiseen sekä nopeutettuun rajanylitykseen. Niitä testataan Norjasta Suomeen passitusmenettelyssä saapuvissa kuljetuksissa. Tullin mukaan älykkäät teknologiat mahdollistavat tavaran turvallisen liikkumisen ja tehokkaan rajanylityksen.

”Tulli haluaa olla mukana kokeilukulttuuria edistävissä hankkeissa, jotka auttavat meitä tehostamaan työtämme ja edistämään tavarakaupan sujuvuutta. Tavoitteena on, että pilotin jälkeen ratkaisu on monistettavissa laajemmin rajanylityspaikoille”, taustoittaa tullipäällikkö Juha Heikkilä.

Kivilompolon pilotissa mukana ovat Suomen tullin lisäksi muun muassa Norjan tulli sekä teknisten ratkaisujen toimittajat Vediafi, Caverion ja MarshallAI. Tullin pilotti on osa laajempaa CaaS-yhteistyöhanketta (Corridor as a Service), jossa tehostetaan lohikuljetusten vientiprosessia Norjasta Aasian markkinoille. Pilotti tehdään Vediafin kehittämällä alustalla, jota käytetään logistiikan palvelujen kehittämiseen ja automatisointiin. Ratkaisuun liittyy aluksi nopeutettu rajanylitys, kuljetuksen reaaliaikainen seuranta sekä tehostettu viestintä Tullin ja kuljettajan välillä.

Tulli kokeilee CaaS-alustaa tiedonkulun tehostamiseksi tulevissa rajanylityksissä. Sitä hyödyntävät kuljetusyrityksen käyttämä, Vediafin kehittämä ABC-sovellus (Automated Border Crossing), MarshallAIn Tullille kehittämä ylitystapahtuma-järjestelmä sekä MarshallAIn konenäköratkaisu. Näiden on tarkoitus mahdollistaa etukäteen saatujen, tulliselvitykseen tarvittavien tietojen nopea vertailu rajanylityspaikalla. Kuljetuksen saavuttua rajanylityspaikalle kamerat lukevat kuljetuksen tiedot ja välittävät ne tullivirkailijalle. Jos tiedot ovat kunnossa, kuljettaja saa luvan jatkaa matkaa. Järjestelmän kerrotaan myös mahdollistavan tarkempien tietojen kysymisen tai kuljettajan muun ohjeistamisen.