Katsastusmarkkinat näyttävät kulkevan edelleen kohti ketjuuntuneempaa toimintaa. Suuret ja keskisuuret toimijat ovat kasvattaneet omia markkinaosuuksiaan muun muassa yrityskaupoin. Tilastot myös kertovat, että vuoden 2022 lopussa kymmenen prosenttia liikennekäytössä olevista kuorma- ja pakettiautoista oli katsastamatta.

Katsastustoimipaikkojen määrä Suomessa näyttää vakiintuneen noin 550:n tietämille. ”Vuosittaista vaihtelua on jonkin verran, mutta pitkään jatkunut toimipaikkojen määrän kasvu näyttää pysähtyneen”, toteaa Traficomin johtava asiantuntija Timo Ojala.

Viime vuosina katsastuspalveluiden saatavuus on säilynyt hyvänä. Raskaan kaluston katsastuspalveluita on tarjolla lähes 300 toimipaikalla. Lisäksi yli 95 %:lla suomalaisista matka lähimmälle katsastustoimipaikalle on alle 20 km.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin katsastustoiminnan valvonnan tavoitteena on varmistaa, että katsastustoimintaa harjoitetaan säännösten edellyttämällä tavalla ja että katsastustoiminnassa havaitaan ja määrätään ajoneuvoissa olevat viat ja puutteet korjattaviksi mahdollisimman tehokkaasti. Katsastustoiminnan valvonnan tavoitteena on varmistaa ajoneuvojen turvallisuus ja ympäristöystävällisyys.

”Vertaamalla katsastustoimipaikan määräaikaiskatsastuksessa havaittujen vikojen ja hylättyjen ajoneuvojen osuuksia muiden toimipaikkojen tuloksiin, pystymme kohdistamaan katsastettujen ajoneuvojen uudelleen tarkastuksia niihin toimipaikkoihin, joilla havaitaan vikoja tai hylätään ajoneuvoja yleistä tasoa vähemmän”, kertoo Ojala.

Vuoden 2022 lopussa liikennekäytössä oli 3 189 432 autoa – näistä määräaikaiskatsastus oli suorittamatta 624 500 autolta. Liikennekäytössä olevista pakettiautoista ja kuorma-autoista määräaikaiskatsastamattomia oli 10 %, linja-autoista 17 % ja henkilöautoista 6 % Traficomilta kerrotaan.