Talvi 2020-21 oli väylänpitäjän näkökulmasta perinteinen pakkastalvi ja kunnossapitoa pystyttiin tekemään normaalein toimenpitein. Tienkäyttäjille talvihoito näyttäytyi parempana talvella 2021. Tienkäyttäjien tyytyväisyyden perusteella moni urakka onnistui erityisen hyvin teiden talvihoidossa talvella 2020-2021. Väylävirasto poimi palautetutkimuksen perusteella asiakaspalvelussa parhaiten onnistuneet ja asiakastyytyväisyydessä eniten parantaneet hoitourakat.

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon on pysynyt suunnilleen samalla, melko hyvällä tasolla kuin aiempina vuosina. Raskaan liikenteen tyytyväisyys hivenen laski pääteiden liukkaudentorjunnassa ja lumenaurauksessa. Tyytyväisyyden lasku kohdistunee erityisesti pääväylien ulkopuolisiin pääteihin, sillä tyytyväisyys pääväylien talvihoitoon on edelleen samalla hyvällä tasolla.

Tyytyväisyys muiden teiden talvihoitoon on parantunut verrattuna edellisiin vuosiin sekä yksityishenkilöiden että raskaan liikenteen vastauksissa. Erityisesti muiden teiden liukkaudentorjunnassa on onnistuttu aiempia vuosia paremmin. Vaikka liukkaudentorjunnan tyytyväisyys on parantunut muilla teillä, niin yksityishenkilöistä 45 % ja raskaan liikenteen kuljettajista 78 % mielestä hiekkaa käytetään edelleen liian vähän.

Väylävirasto on vuonna 2018 uudistanut talvihoidon toimintalinjoja, millä näyttäisi olevan positiivista vaikutusta tienkäyttäjien tyytyväisyyteen. Lisäksi tuloksia voivat osaltaan parantaa vuoden 2020 suuret päällystysmäärät, koska esimerkiksi tasainen päällyste mahdollistaa paremman auraustuloksen. 

Maanteiden hoitourakat jaetaan sisältönsä puolesta erittäin vaativiin, vaativiin ja perusurakoihin.

Tienkäyttäjät olivat tyytyväisimpiä talvihoitoon seuraavien urakoiden alueella: 

Erittäin vaativassa hoitourakassa Lahdessa (YIT Suomi Oy), vaativissa hoitourakoissa Hyvinkäällä (Destia Oy) ja Heinolassa (YIT Suomi Oy) sekä perusurakoissa Huittisissa (Destia Oy), Kangasalla (Destia Oy) ja Iissä (Destia Oy).

Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoitoon oli parantunut eniten seuraavissa urakoissa: 

Erittäin vaativassa hoitourakassa Lahdessa (YIT Suomi Oy), vaativissa hoitourakoissa Rovaniemellä (Terranor Oy) ja Heinolassa (YIT Suomi Oy) sekä perusurakoissa Vetelissä (Tapio Pahkakangas Oy), Kristiinankaupungissa (YIT Suomi Oy) ja Huittisissa (Destia Oy).

Väylävirasto määrittelee maanteille talvihoidon tavoitetason. Teiden talvihoitoon kuuluvia tehtäviä ovat mm. lumen poisto, liukkauden torjunta ja polanteiden tasaaminen.

Väylävirastosta muistutetaan, että hoitourakat eivät ole veljiä keskenään vaan alueissa ja sääolosuhteissa on eroja. Urakoitsijoilla on kuitenkin suuri mahdollisuus vaikuttaa työllään asiakastyytyväisyyteen. Esimerkiksi urakan henkilöstön, työkoneiden ja –laitteiden valinta, työskentelytavat sekä sääolosuhteiden ennakointi, toimenpiteiden ajoitus ja aluetuntemuksen hyödyntäminen ovat tärkeä osa urakoitsijoiden työntulosta.

Tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksessa tutkitaan vuosittain urakoiden onnistumista työssään. Tuloksia hyödynnetään kannustimissa ja toiminnan kehittämisessä.