Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 ovat perustamassa yhteisyrityksen, jonka on tarkoitus tuottaa maitotilojen lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua pääasiassa raskaan liikenteen polttoaineeksi.

Perustettavan yhtiön biokaasutuotannon tavoite on 1 000 GWh (1 terawattituntia) vuoteen 2030 mennessä, mikä olisi kolmasosa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta. Biokaasun käytöllä raskaassa liikenteessä voidaan Valion mukaan saavuttaa huomattava päästövähenemä. Edellytys kuitenkin on, että kaasukäyttöinen kuljetuskalusto yleistyy Suomessa merkittävästi.

Valion ja St1:n yhteisyritys tulee tekemään biokaasua pääasiassa lehmänlannasta, mutta sitä voidaan jalostaa myös muista maa- ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Biokaasun tuotannossa on Valion mukaan käytännössä kaksi erilaista vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että biokaasua tuotetaan yksittäisellä maatilalla tai muutaman maatilan yhteisellä biokaasulaitoksella. Toinen vaihtoehto on, että biokaasua tuotetaan isommalla biokaasulaitoksella, johon lanta tuodaan lähialueen maatiloilta. Valion ja St1:n yhteisessä hankkeessa molempien vaihtoehtojen kerrotaan olevan mahdollisia. Valio ja St1 ovat arvioineet, että ensimmäisessä vaiheessa vuosikymmenen puolenvälin tienoilla biokaasua tuotettaisiin 2−3 keskittymässä.

St1 tulee jakelemaan yhteisyrityksen biokaasun pääsääntöisesti oman maanlaajuisen asemaverkostonsa raskaan liikenteen tankkauspisteistä. Valio ja St1 aikovat siirtyä käyttämään lantabiokaasua entistä enemmän myös omassa logistiikassaan.

Kun lannasta tehdään biokaasua, lannan biologisesta hajoamisesta syntyvät metaanipäästöt ilmakehään vähenevät. Maidon hiilijalanjälki pienenee Valion mukaan parhaimmillaan neljänneksen, kun huomioidaan sekä maatalouden että liikenteen päästövähennykset.

”Valion tavoitteena on maidon hiilijalanjäljen nollaaminen vuoteen 2035 mennessä. Lannan käyttö liikennepolttoaineena on yksi ilmasto-ohjelmamme tärkeimmistä kädenjälkitoimenpiteistä. Tarkoitus on, että maitotilat pääsevät mukaan biokaasun tuotantoon matalalla kynnyksellä. On selvää, että tuotannon pitää olla kannattavaa liiketoimintaa myös maitotilojen näkökulmista”, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme taustoittaa.