Televisiomainoksista tuttu Herra Tokmanni on saanut uuden pysähdyspaikan Mäntsälän Moreenikadulta, jonne Tokmanni-konsernin uusi logistiikkakeskus on nyt valmistunut kokonaisuudessaan – kustannusennusteiden mukaisesti ja noin puoli vuotta suunnittelua ripeämmin. Uuden Moreeni-logistiikkakeskuksen avulla yhtiö tehostaa logistiikkaansa ja toimitusketjuaan.

Tokmanni-konsernin myymäläverkoston ja tuotevalikoiman laajentuminen on koetellut yhtiön logistiikkaa viime vuosina. Marraskuussa valmistunut Moreeni-logistiikkakeskus tuo kiperästi kaivattua helpotusta tilanteeseen, sillä sen on suunniteltu poistavan tarpeen yhtiön pitkään käyttämille ulkoisille vuokravarastoille eri puolilla Etelä-Suomea. Enimmillään Tokmannilla oli käytössään kuusi ulkoista varastoa, mutta kuluvan viikon jälkeen niiden määrä supistuu kahdesta vain yhteen.

”Uusi Moreeni-logistiikkakeskuksemme on erittäin tervetullut, sillä se tukee naapurissa sijaitsevan hallinto- ja logistiikkakeskuksemme toimintaa ja tehostaa toimitusketjuamme merkittävästi. Voimme esimerkiksi optimoida kuljetuksia, välttää varastojemme välisiä siirtoja sekä ensi vuoden alkupuolella luopua viimeisestä käytössämme olevasta ulkoisesta varastosta”, Tokmannin myynnistä ja toimitusketjusta vastaava johtaja Timo Heimo kertoo.

”Moreeni on suunniteltu vastaamaan myös liiketoimintamme tuleviin tarpeisiin, kuten myymäläverkoston ja tuotetarjonnan laajentamiseen”, hän täydentää.

Moreenista löytyy peräti 70 000 lavapaikkaa. Niitä Tokmanni on täyttänyt asteittain huhtikuun puolesta välistä lähtien, jolloin logistiikkakeskuksen ensimmäinen osa luovutettiin Tokmannin käyttöön.

Huimasti kaivattua tilaa

Noin 55 000. Noin 75 000. Noin 130 000. Noin 160 000. Luvuista ensimmäinen viittaa uuden Moreeni-logistiikkakeskuksen, toinen sen välittömässä läheisyydessä Mäntsälän Isolammintiellä vuodesta 2008 palvelleen Tokmannin hallinto- ja logistiikkakeskuksen ja kolmas näiden rakennusten yhteenlaskettuihin bruttoneliömetreihin. Viimeisin luvuista, noin 160 000, paljastaa rakennusten lavapaikkojen määrän. Niistä hieman yli neljä kymmenestä löytyy uudesta Moreeni-logistiikkakeskuksesta. 

”Kokoluokkaa voi olla vaikea hahmottaa ilman sopivaa vertailukohtaa”, Tokmannin palveluksessa vuodesta 2018 työskennellyt Heimo arvioi. 

”Jo yksin Moreeni-logistiikkakeskuksemme tarjoaa tilaa lähes kolmen eduskunnan päärakennuksen tai kahdeksisen jalkapallokentän verran. Kun mukaan lasketaan noin 15-vuotias hallinto- ja logistiikkakeskuksemme, voi kokonaisuuttamme verrata esimerkiksi lähemmäs seitsemään eduskunnan päärakennukseen tai noin 18:aan jalkapallokenttään. Tilaa siis todella on”, hän havainnollistaa. 

Ja kun tilaa on, sitä halutaan myös käyttää. Moreeniin siirrettiin tuotteita Tokmannin käyttämistä ulkoisista vuokravarastoista ensimmäisen kerran kuluvan vuoden huhtikuussa, ja konttien purkaminen alkoi heinäkuussa. Lisäksi syksyllä aloitettiin eurooppalaisten tuontikuormien vastaanotto Moreeniin. 

”Tämänhetkinen arviomme on, että Mäntsälässä sijaitsevat kaksi logistiikkakeskustamme tulevat ottamaan vastaan noin 13 000 rekkalastillista tuotteita vuodessa”, Heimo kertoo. 

”Myymälöihimme toimitettavien tuotteiden keräilyn aloitamme Moreenissa maaliskuussa. Jatkossa arviolta noin 60 % myymälätoimituksestamme lähtee uudesta logistiikkakeskuksestamme. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi elintarvikkeet sekä siivous- ja hygieniatuotteet. Isolammintien logistiikkakeskukseemme puolestaan jää verkkokauppatoimintomme ja varastoitavaksi esimerkiksi eri sesonkien tuotteita”, hän lisää. 

Tokmanni-konserni selvittää automaation tarjoamia mahdollisuuksia toimintansa kehittämisessä ja tehostamisessa. Tällä hetkellä yhtiö kartoittaa erilaisia automaatioratkaisuja ja arvioi niiden soveltuvuutta. 

Tokmanni-konsernin Mäntsälässä sijaitsevat hallinto- ja logistiikkakeskus (kuvassa etualalla) ja uusi Moreeni-logistiikkakeskus (taka-alalla) muodostavat yhtiölle tärkeän, peräti noin 130 000 bruttoneliömetrin laajuisen hallinto- ja logistiikkakokonaisuuden.

Tokmannille sopiva sijainti

Uuden Moreeni-logistiikkakeskuksen valmistuminen keskittää Tokmanni-konsernin logistiikkatoimintoja entistäkin vahvemmin Mäntsälään. Se sopii yhtiölle mainiosti, Heimo kertoo. 

”Olemme olleet monin tavoin todella tyytyväisiä Mäntsälään. Kunta sijaitsee logistisesti erittäin suotuisasti suhteessa Suomen-myymäläverkostoomme, valtatie 4:ään ja Vuosaaren satamaan. Myös pääkaupunkiseutu samoin kuin esimerkiksi Lahti, Järvenpää, Porvoo, Hyvinkää ja Riihimäki ovat työssäkäynnin kannalta riittävän lähellä”, Heimo kertoo. 

”Lisäksi kun meillä on nyt kaksi tilavaa, modernia logistiikkakeskusta käytännössä vierekkäin, työntekijät voivat tarvittaessa siirtyä joustavasti eri työpisteiden välillä”, hän lisää.

Tokmanni uudessa Moreeni-logistiikkakeskuksessa on tilaa lähemmäs kolmen eduskunnan päärakennuksen tai kahdeksisen jalkapallokentän verran. Moreenissa on myös fiksuja energiaratkaisuja: esimerkiksi lämmityksessä hyödynnetään nykyaikaista, kaukolämpöä ja ilma-vesilämpöpumppuja yhdistävää hybriditekniikkaa.

Ripeästi edennyt ja monin tavoin onnistunut rakennusprojekti

Tokmanni-konsernin Moreeni-logistiikkakeskuksen rakennushanke käynnistyi suunnittelulla vuonna 2021. Rakennustöihin päästiin helmikuussa 2022. Rakentaminen eteni alusta alkaen vauhdilla, ja rakennus valmistui lopulta jo kuluvan vuoden marraskuussa, peräti puoli vuotta alkuperäistä aikataulua edellä. 

Moreenin valmistuminen suunniteltua ripeämmin ja kustannusraameissa on nykyhetken haastavassa toimintaympäristössä erittäin hieno suoritus, Harri Koponen kertoo. Hän on Tokmannin myymäläverkostosta ja konseptista vastaava johtaja ja vastannut Tokmannilla myös Moreeni-projektista. 

”Olemme tyytyväisiä lopputulokseen sekä aikataulun ja kustannusennusteiden pitävyyteen. Moreenin pää- ja rakennesuunnittelijana on toiminut arkkitehti SAFA Jouni Saarinen ja projektiarkkitehtina Tuukka Rautavirta A1 Arkkitehdit Oy:stä. Projektinjohtourakoitsijana on toiminut Fira Oy ja rakennuttajakonsulttina Henri Räikkönen Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:stä.” 

Erityisen suuren kiitoksen Koponen haluaa antaa Mäntsälän kunnalle, joka on monin tavoin auttanut ja sujuvoittanut Moreeni-investoinnin toteutumista Mäntsälän Kapulin alueelle. 

Mäntsälän Kapuliin valmistunut 55 000 neliön Moreeni-logistiikkakeskus on koko rakennusajan työllistänyt Mäntsälässä keskimäärin sata rakentajaa. Näin ollen Moreenin rakentamisen työllistämisvaikutus rakennustyömaalla on ollut noin 160 henkilötyövuotta. Moreenin työllistämisvaikutusta lisää rakennustyömaan ulkopuolella tehty työ, kuten suunnittelu- ja tarvikevalmistustyö. 

Tokmanni valmistelee Moreeni-logistiikkakeskuksen myyntiä ja sen takaisin vuokraamista pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Myyntihetken on arvioitu ajoittuvan kuluvan vuoden joulukuulle. 

Moreenista löytyy myös Suomen suurin kattoasenteinen aurinkovoimalakokonaisuus. Teholtaan peräti 1,7 MWp:n kokoinen, noin 4 000 aurinkopaneelia käsittävä voimalakokonaisuus tuottaa uusiutuvaa energiaa arviolta noin 1,4 GWh vuodessa, eli noin 700 pienen kerrostaloasunnon vuosittaisen sähkönkulutuksen (2 000 kWh/vuosi) verran. Kuva: Solarigo Systems Oy

Suuri huomio ympäristövaikutuksissa ja energiankulutuksessa

Tokmanni-konsernin uudessa logistiikkakeskuksessa on kiinnitetty erittäin paljon huomiota paitsi rakentamisen myös käytön aikaisiin ympäristövaikutuksiin. 

Rakennustöitä suunniteltiin ja toteutettiin BREEAM-ympäristösertifioinnin kriteerien ”Very Good” -tasoa noudattaen. Sertifiointilaajuuteen kuuluu koko rakennus sisäpintoja ja ulkoalueita myöten. BREEAM-sertifiointijärjestelmällä arvioidaan tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia sekä rakentamisen aikaisia vastuullisia käytäntöjä.

”Uuden logistiikkakeskuksemme lämmityksessä hyödynnetään nykyaikaista, kaukolämpöä ja ilma-vesilämpöpumppuja yhdistävää hybriditekniikkaa. Ilma-vesilämpöpumppujen lämmöntuotanto riittää kattamaan arviolta noin 70 prosenttia rakennuksemme vuotuisesta lämmöntarpeesta”, Koponen kertoo. 

Moreeniin on asennettu myös Suomen suurin kattoasenteinen aurinkovoimalakokonaisuus. Tokmannin pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, kotimaisen Solarigo Systems Oy:n asentama, kahdesta itsenäisestä aurinkovoimalasta koostuva aurinkovoimalakokonaisuus käsittää noin 4 000 aurinkopaneelia. Ne riittävät peittämään arviolta reilun kahden jalkapallokentän kokoisen alueen Moreenin katolta. Teholtaan 1,7 MWp:n kokoinen aurinkovoimalakokonaisuus on suunniteltu tuottamaan aurinkosähköä noin 1,4 GWh vuodessa. Tämä määrä sähköä riittäisi kattamaan esimerkiksi yli 700 pienen kerrostaloasunnon vuosittaisen sähkönkulutuksen (2 000 kWh/vuosi). CO2-päästöjä voimalakokonaisuus vähentää arviolta 107,8 tonnia vuosittain.

Itse tuotetun aurinkosähkön ohella kaikki ostosähkö on Moreenissa päästötöntä sähköä. 

Viihtyisiä tiloja ja nykyaikaisia työvälineitä halpakaupan ammattilaisille

Tokmannilaiset arvostavat mukavia työskentelyolosuhteita ja toimivia, käyttötarkoitukseensa sopivia työvälineitä. Tähän panostetaan myös Moreeni-logistiikkakeskuksessa, Heimo lupaa.

”Moreenista meiltä löytyy uutuuttaan kiiltelevien työ- ja taukotilojen ohella esimerkiksi Toyotan toimittamia nykyaikaisia hyllyratkaisuja ja sähkökäyttöisiä trukkeja. Työarkea helpottaa myös Moreeniin saapuvien rekkojen ohjausjärjestelmä. Sen avulla rekkojen nuppeihin voidaan välittää tietoa oikeista ovista ilman, että kuljettajien tarvitsee pysähtyä kyselemään ohjeita rahtitoimistosta.” 

”Pieni, mutta huomionarvoinen seikka on myös Moreenin lattia. Se on juuri sellainen kuin erinomaisen lattian varastossa tulisikin olla: hiljainen, tasainen ja kaikin tavoin huomaamaton.”

Viihtyisyyttä ja arjen sujuvuutta Moreeniin tarjoaa moderni, isoin ikkunoin varustettu henkilöstöravintola ja sen yhteyteen sijoitettu, noin kymmenen metrin korkeuteen rakennettu ulkoterassi. Ravintolan ensimmäinen lounaskattaus ajoittunee ensi vuoden maaliskuulle. 

Tokmannin hallinto- ja logistiikkakeskittymässä Mäntsälässä tulee Moreenin myötä työskentelemään sesongista riippuen noin 400–500 logistiikkatyöntekijää, mikä tarkoittaa noin sadan henkilön lisäystä nykyisestä. Jo tällä hetkellä Moreenissa ahkeroi kymmeniä työntekijöitä. Yhteensä Tokmanni työllistää Mäntsälässä tälläkin hetkellä noin 600 työntekijää. Heidän joukossaan on esimerkiksi logistiikan, hankinnan, taloushallinnon, markkinoinnin ja IT-alan ammattilaisia.