Palo- ja pelastusajoneuvoja valmistavan Saurus Oy:n ja nostokorijärjestelmiä valmistavan Vema Lift Oy:n osake-enemmistöjen on 7.1.2020 allekirjoitetulla kaupalla sovittu siirtyvän Sievi Capital Oyj:n omistukseen. Kanssasijoittajana kaupassa toimii valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi. Ostetut pelastusajoneuvoyhtiöt muodostavat jatkossa uuden perustettavan konsernin. Myyjänä toiminut Kiitokori Oy irtautuu omistuksesta kokonaan, mutta jää yhtiöiden alihankkijaksi tukemaan kasvun edellyttämää lisäkapasiteettia. 

Kaupan osapuolet tiedottavat, että Sauruksen ja Vema Liftin vahva tuoteportfolio, olemassa olevat asiakassuhteet sekä hyvä tunnettuus mahdollistavat kasvun kiihdyttämisen vastaamaan voimistuvaa markkinakysyntää. Panostusten niin tuotekehitykseen kuin tuotantokapasiteetin parantamiseen kerrotaan jatkuvan merkittävinä. Nyt tehty omistusjärjestely mahdollistaa tiedotteen mukaan yhtiöiden muodostamalle uudelle konsernille vahvan pohjan. Osapuolten mukaan yhtiöille haluttiin saada uusi yrittäjäpolvi, suomalainen pitkäjänteinen omistaja, jolla on mahdollisuus panostaa toimintaan ja kiihdyttää kasvua laajenevilla globaaleilla pelastusajoneuvomarkkinoilla.

Kiitokori Oy:n toimitusjohtaja Antero Sirkka tulee tukemaan operatiivisen liiketoiminnan jatkumista ennen uuden konsernin toimitusjohtajan nimittämistä.

Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sen hallinnoitavat pääomasijoitukset ovat 1,2 miljardia euroa.