Norjalainen monialayritys ASKO ottaa käyttöön kaksi Scanian sähkötoimista jakeluautoa Oslossa. Tämä pilottiprojekti on uusi virstanpylväs Scanian ja ASKOn välisessä yhteistyössä raskaan liikenteen sähköistämiseksi. 

Tulokset Scanian hybridiajoneuvojen sähkökäytöstä kaupunkikeskustoissa ovat olleet valmistajan mukaan myönteisiä, ja nyt alkaa täysin sähkötoimisten kuorma-autojen käyttö kaupunkijakelussa. Tällä hetkellä saatavilla olevalla akkuteknologialla sähkökuorma-autot eivät voi kulkea pitkiä matkoja ilman akkujen lataamista uudelleen. Kaupunkijakelussa lataamisen voi suorittaa tavaran lastaamisen tai purkamisen yhteydessä. Kahdella ASKOn toimintoihin tulevalla kuorma-autolla on 165 kWh:n akkukapasiteetti, mikä tuottaa toimintasäteeksi 120 km. Akkuja ladataan 130 kW:n kaapelilatauksella. 

”Pitkällä aikavälillä sähköistys on avainasemassa kestävän kuljetusjärjestelmän saavuttamisessa myös raskaan liikenteen osalta. Matkalla tavoitteeseen on tärkeää työskennellä läheisesti asiakkaan kanssa, jotta ymmärretään vaikutukset asiakkaan kaikkiin toimintoihin ja varmistetaan teknisen ratkaisun toimivuus sekä se, että akkujen lataamiseen käytettävä sähkö on peräisin uusiutuvista energianlähteistä. Siksi olemme iloisia tästä uudesta yhteistyöprojektista ASKOn kanssa”, sanoo Scanian myynti-ja markkinointijohtaja Karin Rådström

Scania kertoo jatkavansa panostamista sähköisten ratkaisujen kehittämiseen. Yrityksestä luonnehditaan, että nyt ollaan jo lähellä käännekohtaa, jossa kuljetusten sähköistämisestä tulee asiakkaille jo sellaisenaan kannattava investointi. Aivan vielä tässä tilanteessa ei kuitenkaan olla, Scanialta muistutetaan. Nyt käynnissä oleva projekti onkin saanut rahoitustukea Enovalta, joka on Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriön omistama valtionyhtiö.

”Scania on osallistunut aktiivisesti akkujen ja akkuteknologian kehittämiseen omalla tutkimuksellaan, kumppanuuksien kautta ja yhdessä asiakkaiden kanssa. Tämä on alue, jolla on odotettavissa merkittävää kehitystä muutaman seuraavan vuoden aikana, kuten parannuksia, jotka vastaavat erilaisten kuljetustehtävien tarpeisiin ja alentavat omistuskustannuksia asiakkaille”, Rådström sanoo. 

Autojen voimalinjatekniikka perustuu modulaarisuuteen, eli sähkökuorma-autoissa polttomoottori on korvattu sähkömoottorilla, joka saa sähkönsä ladattavista akuista. 

Scania kertoo lähestymistapansa sähköistykseen olevan laajan ratkaisuvalikoiman tutkiminen ja kehittäminen. Ratkaisuihin lukeutuu muun muassa erilaisia biopohjaisia hybridisähkötekniikoita sekä täysin sähköisiä kuorma-autoja ja busseja. Scania kehittää myös sähköajoneuvoja, joita voi ladata eri tavoilla pistokelatauksesta virroittimella lataamiseen pysähdyksissä tai liikkeellä ollessa sähköistettyjen teiden avulla sekä lataamiseen vetypolttokennoilla. 

Tietoja ASKO:lle toimitettavista kuorma-autoista:
. Ajoneuvon kokonaispaino: 27 tonnia
. Alustatyyppi: 6×2*4
. Voimansiirtolinja: 290 kW:n sähkömoottori / 245 kW:n jatkuva teho, 2-portainen voimansiirto, 2 200 Nm:n huippuvääntömomentti
. Energian varastointi: 165 kWh:n litiumioniakut
. Lataaminen: suurin teho 150 kW DC (CCS)
. Toimintasäde: 120 km
. Sähköinen voimanotto: 15 kW