Suomen Kaukokiito Oy on ottanut ensimmäisenä Suomessa toimivana rahtikuljettajana käyttöönsä digitaalisen toimitusketjun. Tämä tarkoittaa sitä, että lähetykset toimitetaan jatkossa ilman paperista rahtikirjaa. Vain vaarallisten aineiden kuljetuksessa käytetään vielä perinteistä rahtikirjaa.

Paperisten rahtikirjojen tulostaminen ja käsittely päättyi Kaukokiito-ketjussa kokonaan tammikuun lopussa. Aiemmin rahtikirjalta löytyneet tiedot löytyvät nyt digitaalisessa muodossa Kaukokiidon sähköisestä Kaukoputki-portaalista, ja edellä mainitut vaarallisia aineita sisältävät kuljetukset jäävät ainoiksi, joihin liitetään vielä toistaiseksi perinteiset rahtikirjat.

Prosessi digitaaliseen rahtikirjaan siirtymiseksi käynnistettiin Kaukokiidossa laajamittaisesti vuoden 2019 alussa. Matkan varrella kerättiin kokemuksia digitaalisen toimitusketjun eri vaiheista ja kehitettiin sekä järjestelmää että toimintatapoja asiakkailta ja henkilöstöltä saadun palautteen pohjalta. Paperisista rahtikirjoista luovuttiin vaiheittain: ensin digitalisoitiin jakelukuljetukset ja lopulta runkokuljetukset koko maassa.

”Visiomme on olla maan johtava tavaran ja tiedon kuljettaja. Paperirahtikirjaton toimintamalli on askel kohti tätä tavoitetta”, kertoo Kaukokiidon markkinoinnin ja asiakaspalvelun johtaja Jarmo Lilja.

Paperisista rahtikirjoista luopuminen on Kaukokiidon mukaan myös merkittävä ympäristöteko. Kaukokiito kuljettaa vuosittain yli 3,5 miljoonaa lähetystä. Jos kustakin lähetyksestä tulostetaan neljä rahtikirjaa, on paperin säästö vuositasolla jopa 15 miljoonaa arkkia. Jos niistä muodostettaisiin jono, voitaisiin sitä pitkin matkata yritysten laskelmien mukaan kolmesti Suomen halki.

”Pyrimme pääsemään lähitulevaisuudessa kokonaan eroon paperisista asiakirjoista, jolloin vielä toistaiseksi käytössä olevat paperiset kuormalistat muutettaisiin myös digitaaliseen muotoon. Olemme myös rakentamassa sähköistä kanavaa, joka mahdollistaa lähetteiden ja muiden dokumenttien toimittamisen sähköisesti lähettäjältä vastaanottajalle”, kertoo Lilja.

Muutoksen taustalla on koko logistiikka-alan yhteinen päämäärä: toimitusketjun sähköistäminen. Logistiikkayritysten Liitto on asettanut tavoitteeksi paperisista rahtikirjoista luopumisen ja siirtymisen sähköiseen toimitusketjuun.