Uusia yhdysvaltalaisia hyötyajoneuvoja Suomessa myyvältä taholta tulleen tiedon mukaan Traficom on tehnyt linjauksen, joka vaikuttaa tuntuvasti dieselkäyttöisten amerikkalaisten ajoneuvojen rekisteröintiin Suomessa.

Traficomin uuden linjauksen kerrotaan koskevan niitä N1-luokan ajoneuvoja, joita on tyypillisesti muutettu Suomessa N2-luokkaan. Käytännössä amerikkalainen dieselkäyttöinen lavapakettiauto, kuten esimerkiksi Chevrolet Silverado 1500 tai 2500, on muokattu 3,5–12-tonniseksi kuorma-autoksi.
Asian ytimenä on alan yrittäjän mukaan muutos hyväksyntäkäytännössä. Tähän asti on voitu käyttää California Ari Resources Boardin myöntämää ns. CARB-päästöhyväksyntää todisteena ajoneuvojen päästövaatimusten täyttymisestä EU-yksittäishyväksynnässä, jolloin näiden ajoneuvojen tuominen ja rekisteröinti Suomeen on ollut sujuvaa. 
Uuden linjauksen myötä yhdysvaltalainen CARB-hyväksyntä ei enää kelpaa, vaan vaaditaan täysi EU-asetuksen mukainen päästöhyväksyntä. Erikoiseksi asian tekee, että alan toimijan mukaan muutos ei koske samankaltaisia EU:sta tuotuja N1-luokan ajoneuvoja, jotka on muutettu N2-luokkaan, vaan ainoastaan amerikkalaisia ajoneuvoja. 
Ristiriitaa alalla nähdään myös siinä, että M1-/N1-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen hyväksyntään kerrotaan riittävän CARB-päästöhyväksyntä, mutta Traficomilla katsotaan, että ajoneuvoluokan muuttaminen N2-luokkaan muuttaa ajoneuvon päästöjä siten, että CARB-hyväksyntä ei enää riitä. 
Asian esiin nostanut automyynnin suomalaistoimija kuitenkin huomauttaa, että todellisuudessa päästöt pienentyvät. Perusteeksi mainitaan kuorma-autoksi rekisteröidyn ajoneuvon nopeusrajoitus 80 km/h, jolloin korkein ajonopeus vaikuttaa todellisiin päästöihin vähentävästi tehtyihin mittauksiin verrattaessa.

Amerikkalaisia pickupeja edustavan yrityksen pakeilla koetaankin, että nyt viranomaistoimin perusteettomasti kiellettiin dieselkäyttöiset amerikkalaiset autot tuotavaksi Suomeen kansallisella soveltamisella, vaikka samaan aikaan voidaan tehdä vastaava muutos eurooppalaiseen autoon ja soveltaa auton alkuperäistä päästötietoa.