EEE Innovations Oy:n yhdessä VTT:n kanssa kehittämä E3Sense -liukkaudentunnistusominaisuus tuottaa tietoa tienpinnan liukkaudesta ajoneuvon CAN-väylästä kerättävän tiedon avulla. Kuljetusten turvallisuutta lisäävä kotimainen järjestelmä otetaan käyttöön kaikissa Nesteen Suomen liikennepolttoaineiden jakelukuljetuksia hoitavissa säiliöajoneuvoissa vuoden 2020 aikana. Vahvasti digitaalisuutta hyödyntävän järjestelmän käyttöönotolla halutaan lisätä paitsi polttoainekuljetusten ja -kuljettajien, myös muiden tielläliikkujien turvallisuutta.

Nesteen polttoainekuljetuksia hoidetaan Suomessa noin 120 nykyaikaisella säiliöajoneuvolla. Sopimuskumppaneiden kalusto liikkuu jalostamoiden ja asiakkaiden välillä lähes taukoamatta läpi vuoden. Nesteen ajossa oleva kalusto on jo usean vuoden ajan ollut varustettuna muun muassa rengaspaineiden valvontajärjestelmällä, moottoritilan sammutusjärjestelmällä sekä suomalaisiin olosuhteisiin sopivalla rengastuksella. 

“Turvallisuus on etusijalla kaikessa toiminnassamme, ja olemme vuosien varrella tehneet paljon töitä kuljetusten turvallisuuden lisäämiseksi. Suomen teiden kunto ja osittain puutteellinen talvikunnossapito tuovat haasteita liikenteeseen, mutta ottamalla liukkaudentunnistusjärjestelmän käyttöön voimme osaltamme vaikuttaa kuljetusten turvallisuuteen. Näemme osallistumisemme tähän hankkeeseen myös tärkeänä osana yleisen liikenneturvallisuuden kehittämistä”, kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoimintayksikön Suomen logistiikasta vastaava johtaja Risto Karppinen. 

“Liukkaudentunnistus on yksi osa kuljettajaa avustavien järjestelmien kehittämisessä, ja nyt sen tuominen turvallisuusorientoituneen yrityksen Suomessa toimivaan kalustoon kertoo meidän olevan oikealla tiellä kehitystyön kanssa. Teemme jatkuvaa kehitystyötä alalla ja testaamme parhaillaan E3Sense-järjestelmän käyttöä esimerkiksi rengaskunnonvalvonnassa, ajoneuvon teknisessä kunnonvalvonnassa ja tien kunnonvalvonnassa. Tavoitteena on myös integroida GPS:stä riippumaton navigointi osaksi järjestelmää”, kertoo EEE Innovations Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Mäki. 

Kuljettaja saa varoituksen liukkaasta tiealueesta

E3Sense -liukkaudentunnistusominaisuus kerää paikannettua liukkaustietoa, joka lähetetään pilvipalveluun ja on tämän kautta kaikkien E3Sense-käyttäjien ulottuvilla reaaliaikaisesti. Järjestelmä varoittaa liukkaalle tiealueelle saapuvaa kuljettajaa esimerkiksi älypuhelimeen ladattavan mobiilisovelluksen avulla. Liukkaustieto voidaan integroida osaksi jo olemassa olevia järjestelmiä ja Neste onkin aikeissa integroida liukkaustiedon käytössä olevaan karttaohjelmaansa.

“Emme tuo ajoneuvoihin ainuttakaan uutta sensoria, vaan käytämme ainoastaan ajoneuvon itsensä tuottamaa dataa, joka on samanlaista ajoneuvon merkistä riippumatta. Tästä tärkeimpinä ovat paikkatiedon ohella renkaan pyörimisnopeus ja -suunta. Nesteen ja erityisesti kuljettajien toiveena on, ettei työympäristöön tuoda uusia näyttöjä vaan kaikki turvallisen toiminnan kannalta olennainen tieto voitaisiin näyttää nykyisten laitteiden kautta”Mäki jatkaa.   

Lisäksi useammassa Nesteen ajossa olevassa säiliöajoneuvossa seurataan aiemmin mainittuja uusia kehitteillä olevia E3Sense-järjestelmän ominaisuuksia.

“Haluamme olla aktiivisesti mukana edistämässä kehittyneen tekniikan mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Uskomme vahvasti tähän hankkeeseen, jossa hyödynnetään useasta lähteestä kerättyä tietoa. Uskomme digitalisaation tuovan kuljettajille lähivuosien aikana lukuisan joukon työtä ja kuljetusten turvallisuutta helpottavia järjestelmiä”Karppinen kiteyttää.