Poliisin viime viikolla 18.2. – 24.2.2019 koko maassa suorittamassa raskaan liikenteen tehovalvonnassa todettiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia 246 kappaletta, epäkuntoisen kaluston vuoksi matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan 14 tapauksessa ja seuraamuksia epäkuntoisuuksista kirjattiin 53 kappaletta.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onnisen mukaan suhteellisesti merkittävin muutos aiempiin valvontajaksoihin verrattuna oli tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavissa teoissa, kuten puhelinten, tablettien ja vastaavien laitteiden käyttämisessä ajon aikana. Toinen lisääntynyt puuttumisen aihe oli ajoneuvoissa olleet näkyvyyttä haittaavat esteet. Tämä aihe oli tällä kertaa yhtenä yksittäisenä valvonnan erityiskohteena ja seuraamuksia siitä jaettiin 48 kappaletta.

Lisäksi seuraamuksia määrättiin muun muassa kuorman varmistamiseen (48), kuljettajan ja ajoneuvon asiapaperirikkomuksiin (24) sekä ylikuormiin (21) liittyen.

”Erityisen huolissaan pitää olla edelleen siitä, että niin tehostetun valvonnan yhteydessä tehtyjen havaintojen kuin kentältä tulleiden raskaan liikenteen valvojien viestien mukaan ajo- ja lepoaikarikkeiden määrä on edelleen kohtuuttoman suuri suhteessa tarkastettujen ajoneuvon määrään. Muutosta parempaan ei ole tapahtunut”, Onninen sanoo.

Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1 566 raskasta ajoneuvoa, joista 1 310 oli kotimaisia sekä 242 ulkomaisia. Lisäksi tarkastukseen liputettiin 14 linja-autoa.

Kuljettajille määrättiin kaikkiaan 391 seuraamusta. Osalle kuljettajista kirjoitettiin seuraamuksia useammasta kuin yhdestä rikkeestä.