Neste kertoo tuovansa Suomeen palvelun, jonka avulla yritykset ja muut toimijat voivat seurata liikennepolttoaineiden käytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjään. Neste MY Hiilijalanjälki -palvelu on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja se auttaa yrityksiä havainnollistamaan päästölaskentaa ja sitä kautta vähentämään päästöjen syntymistä.

Tieliikenteen osuus kotimaan liikenteen kokonaispäästöistä on yli 90 %, ja Suomen kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä vaatii toteutuakseen kaikkien ratkaisujen hyödyntämistä. Nesteen tarjoama uusi Neste MY Hiilijalanjälki -palvelu tukee yrityksiä omien päästöjen ja päästövähennysten seurannassa sekä kannustaa korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Lisäksi se mahdollistaa luotettavan raportoinnin sekä todentamisen ympäristövaikutuksista ja uusiutuvan dieselin käytöstä yrityksessä.

Nesteen elokuussa 2021 toteuttaman toimialavertailun mukaan esimerkiksi julkisen sektorin, tavaraliikenteen sekä valmistavan teollisuuden aloilla Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineen käyttö on kasvanut nopeasti, kun taas muilla aloilla kasvu on vielä maltillista. 

Digitaalisen palvelun avulla esimerkiksi kuljetusyritys voi seurata Nesteen liikennepolttoaineiden kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä sekä uusiutuvalla dieselillä saavutettuja päästövähennyksiä halutulla ajanjaksolla. Palvelu havainnollistaa graafien ja karttapohjien avulla myös kulutuksen ja päästöjen maantieteellistä ja ajallista jakautumista sekä antaa vertailutietoa yrityksen tieliikenteen päästöjen tasosta toimialan sisällä. Palvelun tarjoamia raportointimahdollisuuksia pyritään myöhemmin laajentamaan myös muihin käyttökohteisiin, kuten sähköön ja uusiutuvaan polttoöljyyn, Nesteeltä kerrotaan.

“Yhtenä strategisena ilmastositoumuksenamme on auttaa asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Olemme havainneet päästöjen seurannalle ja raportoinnille merkittävän tarpeen yritysten päästövähennystavoitteiden tukemisessa. Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia päästölaskennalle, ja paine päästöjen ymmärtämiseen ja vähentämiseen nousee esiin sekä kilpailutuksissa että kuluttajien suunnalta. On hienoa tarjota vahvasti asiakastarpeesta lähtöisin oleva ratkaisu ilmastotekojen vaikutusten todentamiseksi”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista vastaava tiimipäällikkö Heidi Peltonen.  

Nesteen tuoreen toimialavertailun avulla selviää, että julkisen sektorin uusiutuvan dieselin käyttö kaikesta dieselin vuosikulutuksesta on yli kolminkertaistunut vuodesta 2019 vuoden 2021 puoliväliin verrattuna. Samalla aikavälillä uusiutuvan dieselin kulutus dieselin kokonaiskulutuksesta on tuplaantunut valmistavan teollisuuden yrityksissä ja yli viisinkertaistunut tavaraliikenteessä.

“Fossiilisen dieselin käyttö liikenteessä tulee vuosien varrella vähenemään. Sen sijaan uusiutuvalle dieselille on tarvetta myös tulevaisuudessa, sillä raskaan kaluston sähköistyminen ei etene yksityisautoilun tahdissa. Lisäksi joillakin aloilla muutos on ollut nopeampaa kun taas toisilla otetaan vasta ensiaskelia päästöjen vähentämisessä. Yritykset tarvitsevat ratkaisuja, jotka ovat käytettävissä heti, sekä ratkaisuja, jotka toimivat pidemmällä aikavälillä. Tukemalla yrityksiä päästövähennysten laskemisessa ja tarjoamalla vertailudataa uskomme vähäpäästöisempien valintojen tekemisen olevan helpompaa. Tuomme palvelun ensin Suomen markkinoille ja tutkimme mahdollisuuksia tarjota palvelua jatkossa esimerkiksi Baltiassa”, sanoo Peltonen.  

Neste MY Hiilijalanjälki -palvelu on saatavilla Nesteen yritysasiakkaille osana Oma Neste -palvelua. Palvelun raportoimat tiedot perustuvat Nesteen yritysmaksukorteilla tai Nesteen mobiiliapilla veloitettuihin yrityksen liikennepolttoainetta koskeviin ostoihin Nesteen tankkausasemaverkostosta Manner-Suomessa tai sopimuksen mukaisiin suoratoimituksiin yrityksen käyttöpaikkoihin Manner-Suomessa. Liikennepolttoaineiksi katsotaan diesel, bensiini ja uusiutuva diesel -tuotteet. Palvelun kuukausihinta on 59 euroa (alv. 0%) ja se laskutetaan kolmen kuukauden laskutusjaksoissa. Palvelu on kaikille uusille yrityskäyttäjille maksuton ensimmäisen kahden kuukauden ajan. 

Neste kertoo tukevansa osaltaan myös kuljetusalan sähköistymistä pilotoimalla ensimmäistä omaa logistiikka-alan yrityksille suunnattua sähkölatauspalvelua Suomessa yhdessä Niemi Palvelut Oy:n kanssa. Tavoitteena on tuoda Suomen markkinoille kaupallinen sähkölatauspalvelu vuoden 2021 loppuun mennessä.