Daimler Truck AG ja Volvo Group ovat allekirjoittaneet sitomattoman aiesopimuksen uuden yhteistyön aloittamisesta. Tarkoituksena on kehittää, tuottaa ja kaupallistaa polttokennojärjestelmiä raskaan liikenteen ajoneuvojen käyttöön sekä myös muihin tarkoituksiin. Daimlerin aikomuksena on sulauttaa kaikki tällä hetkellä käynnissä oleva polttokennotoiminta tähän yhteistyöhankkeeseen. Volvo Group puolestaan hankkii itselleen 50% muodostettavasta yhteistyöyrityksestä 0,6 miljardin euron kauppahintaan.

”Kuljetus ja logistiikka pitävät maailman liikkeessä, ja kuljetustarve tulee jatkamaan kasvuaan. Aidosti hiilidioksidivapaa kuljetustapa voidaan saavuttaa sähköisellä voimansiirrolla jonka energia tulee joko akuista tai muuttamalla vetyä ajoneuvon polttokennoilla sähköksi. Raskaiden kuormien ja pitkien matkojen kuorma-autoissa polttokennon käyttö on yksi tärkeä vastaus ja teknologia, jonka parissa Daimler on rakentanut merkittävää asiantuntemusta Mercedes-Benz-polttokennoauton ja bussien myötä kahden vuosikymmenen aikana. Tämä yhteistyö Volvon kanssa on virstanpylväs polttokennokuorma-autojen ja -bussien tuomisessa tien päälle”, sanoo Martin Daum, Daimler Truck AG:n hallituksen puheenjohtaja ja Daimler AG:n hallituksen jäsen.

”Maantieliikenteen sähköistäminen on avainelementti niin sanotun Green Dealin, eli hiilineutraalin Euroopan ja lopulta hiilineutraalin maailman saavuttamisessa. Vedyn käyttäminen vihreän energian tuottamisessa sähkökuorma-autoissa on yksi tärkeä osa tätä palapeliä, ja se täydentää vaihtoehtoja akkujen ja uusiutuvien polttoaineiden rinnalla. Volvo Grouin ja Daimlerin kokemuksen yhdistäminen tällä alueella kehityksen nopeuttamiseksi on hyvä asia sekä asiakkaillemme että yhteiskunnalla ylipäätään. Tämän yhteistyön myötä osoitamme todella uskovamme polttokennon toimivuuteen hyötyajoneuvoissa. Mutta tämän vision toteutuminen vaatii tukea ja osallistumista myös muilta yrityksiltä ja yhteisöiltä, eikä vähiten polttoaineinfrastruktuurin luomisessa”, sanoo Martin Lundstedt, Volvo Groupin toimitusjohtaja.

Volvo Group ja Daimler Truck AG tulevat olemaan uudessa yhteisyrityksessä tasavertaisia kumppaneita 50/50-omistussuhteella, ja jatkavat kilpailemista muilla osa-alueilla. Voimien yhdistäminen alentaa kehityskuluja molemmilla yrityksillä, ja nopeuttaa tuotteiden esittelyä markkinoille. Nykyisessä talouden taantumatilanteessa yhteistyö nähdään myös entistäkin tärkeämpänä, jotta ns. Green Deal -toimintamalli voidaan saavuttaa kohtuullisessa ajassa.

Molempien yritysten tavoite on tarjota polttokennolla varustettuja raskaita kuorma-autoja vaativiin pitkän matkan kuljetuksiin vuosikymmenen toisella puolikkaalla. Tämän lisäksi muut autoteollisuuteen liittyvät ja myös liittymättömät sovellutukset tulevat olemaan uuden yrityksen toimialaa.

Yhteistyön mahdollistamiseksi Daimler yhdistää koko konsernin laajuudelta kaikki polttokennoihin liittyvät toiminnat uudeksi polttokennoyksiköksi. Yksi osa tätä pakettia on Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, jolla on pitkä kokemus polttokennojen ja vedyn varastoinnin ratkaisujen parista. Sen pääkonttori on Saksassa ja tuotantoa Saksan lisäksi myös Kanadassa.

Allekirjoitettu aiesopimus ei ole sitova, mutta lopullisen sopimuksen uskotaan tulevan pöydälle tämän vuoden kolmannella neljänneksellä ja se lyötäneen lukkoon ennen vuoden loppua. Lisäksi sopimus päätyy myös sitä ennen kilpailuviranomaisten normaalin tarkasteluprosessin kohteeksi.