Uuden tieliikennelain myötä varoitus- ja sulkuviivat sekä sulkualueet maalataan aina valkoisella värillä. Siirtymäaika uusille merkinnöille on kolme vuotta.

Kesäkuun alusta alkaen keltaisia tien pituussuuntaisia tiemerkintöjä käytetään enää vain tilapäisissä liikennejärjestelyissä eli käytännössä pääasiassa tietyömailla. Muuten aiemmin keltaiset varoitus- ja sulkuviivat sekä sulkualueet maalataan jatkossa valkoisella. Jos samanaikaisesti on näkyvissä keltaisia ja valkoisia pituussuuntaisia merkintöjä, noudatetaan aina keltaisia.

Talviaikaan valkoinen sulkuviiva erottuu huomattavasti keltaista heikommin tien keskikohtaan kertyvän lumipolanteen alta, varsinkin kun keltainenkaan ei aina ole ollut helposti huomattavissa. Koska suorallakin tieosuudella voi olla sulkuviiva esimerkiksi vaarallisen ja huomaamattoman risteyksen takia, on kuljettajan oltava tarkkana ohituspäätöstä tehdessään.

Uuden lain myötä keltaiset sulkuviivat sekä sulkualueet merkitään valkoisella siis myös kaksisuuntaisilla teillä. Yksisuuntaisen tien tunnistettavuuden parantamiseksi otetaankin 1.6.2020 alkaen vanhojen ”Yksisuuntainen tie” -liikennemerkkien rinnalle käyttöön myös ajosuuntaan paremmin näkyvät merkit. Tätä uutta merkintätapaa käytettäneen ainakin silloin, kun kaksisuuntainen tie muuttuu yksisuuntaiseksi.

Yksisuuntaisen tien sääntömerkki paremmin ajosuuntaan näkyvänä versiona.

Varoitus- ja sulkuviivojen sekä sulkualueiden väritys ei toki vaihdu heti uuden tieliikennelain tultua voimaan. Tiemerkintöjen muuttamisen siirtymäaika on kolme vuotta.