Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n laatiman katsauksen mukaan tavaraliikenne toimii Suomessa tällä hetkellä varsin häiriöttömästi verrattuna moniin Etelä-Euroopan maihin. Samoin meille olennaiset Euroopan satamat toimivat hyvin. Uuttamaata koskevien rajoitusten osalta on tärkeää, että henkilöliikenteen valvonta ei tule hidastamaan tavarakuljetuksia ja että sallitun työmatkaliikenteen ohjeet olisivat alusta alkaen selkeitä. Uudellamaalla tavaraliikenne tarvitsee vapaan kaistan.

Logistiikkapalvelut Suomessa

 • Logistiikkamarkkina on sopeutunut nopeasti ja markkinaehtoisesti koronasta johtuviin kysynnän muutoksiin. Joillakin toimialoilla kuten elintarvikekuljetuksissa kysyntä on lisääntynyt ja vastaavasti joillain laskenut. Suurin muutos on henkilöliikenteen palveluissa, jossa asiakasmäärät ovat tippuneet 50 – 90 prosenttia (linja-auto-, juna-, lento- ja laivaliikenne).
 • Toistaiseksi tiekuljetuksissa ei ole merkittäviä ongelmia. Rautateiden tavaraliikenne sujuu lähes normaalisti. Viranomaisrajoituksia ei ole.
 • Kaikki satamat ovat auki tavaraliikenteelle normaalisti. Helsinki–Tukholma laivaliikenteen loppumisen jälkeen tavaraliikenne on lisääntynyt Turussa ja Naantalissa ja kapasiteetti riittää Ruotsin suuntaan. Tarjonta Viron satamiin on vähentynyt, mutta Keski-Eurooppaan tilanne on normaali.
 • Lentorahtiliikenteen tarjonta katosi matkustajaliikenteen myötä. Uusia ratkaisuja haetaan matkustajakoneiden muuntamiseksi rahtiliikenteelle ja tekemällä uusia reitityksiä. Lentoliikenteen kuriiripalvelut toimivat.

Kuljetusyhteydet Eurooppaan

 • Meriliikenne Keski-Eurooppaan päin jatkuu normaalisti – meille tärkeät satamat ovat auki. Valtiot takaavat isojen Keski-Euroopan satamien toiminnan (mm. Rotterdam ja Antwerpen). Keski-Euroopasta Suomeen suuntautuvassa liikenteessä on hajatietoja ruuhkautumisesta lähtösatamissa. Aasian tilanteesta alkanut konttipula pahenee seuraavilla viikoilla Euroopan satamissa.
 • Etelä-Euroopan satamissa on reitti- ja aikataulumuutoksia. Myös volyymit laskevat vähitellen, kun yritysten toiminta hiljenee.
 • Tieliikenteen tavarakuljetusten rajanylitykset sujuvat hyvin henkilöliikenteen tarkastuksista huolimatta. Vain Sveitsin rajoilla on ollut 1 – 3 tunnin odotusaikoja. Kaakkois-Euroopassa rajaruuhkat ovat saattaneet olla yli kolmen tunnin pituisia.
 • Kuljettajien taukopaikoista ja saniteettitiloista on pulaa. Tilannetta yritetään helpottaa EU-linjauksilla ja viranomaisyhteistyöllä.

Henkilöliikenne Viron ja Suomen välillä

Monien toimialojen suuri epävarmuus liittyy siihen, että Suomessa työskentelevien virolaisten liikkumista rajoitetaan voimakkaasti. Sallittua ja kiellettyä henkilöliikkumista koskeneet viranomaisohjeet ovat olleet osin monitulkintaisia.

Rajavartiolaitoksen 22.3. voimaan tulleen rajaliikenneohjeen mukaan Suomen ja Viron välillä on sallittua

 • tavaraliikenne
 • välttämätön työperusteinen liikenne koskien esimerkiksi terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisia, osaa kuljetusalan työntekijöistä sekä välttämättömiä huoltotöitä tekeviä

Myös joidenkin muiden kriittisten alojen osalta on sallittu työntekijöiden liikkuminen viitaten niiden välttämättömyyteen. Tällaisiksi rajavartiolaitos on määritellyt esimerkiksi elintarvikeketjun henkilöstöä. Sen sijaan esimerkiksi rakennusalalla toimivien virolaisten liikkumista ei ole mahdollistettu.

EK:n tietojen mukaan ohjetta tullaan täsmentämään näillä hetkin, jotta ”välttämätöntä liikennettä” koskevat tulkinnanvaraisuudet saadaan ratkaistua.

Työnantajien suositellaan huolehtivan siitä, että Viron ja Suomen väliä liikkuvilla työntekijöillä on rajaa ylittäessään mukanaan työsopimus tai muu dokumentti, josta selviää työnantaja, työtehtävä ja mahdollisesti erikoistehtävän vaatimukset.

Näkymät lähipäiville ja -viikoille

 • Hallitus tiedotti Uudenmaan aluetta koskevista liikkumisrajoituksista, jotka ovat voimassa 27.3. – 19.4.2020. Kaikki ei-välttämätön liikenne kiellettäisiin Uudenmaan alueen ja muun Suomen välillä. Kieltoa ei sovelleta välttämättömään työmatkaliikenteeseen. Tavaraliikenteen on luvattu kulkevan esteettä. On tärkeää, että tavaraliikenteelle saadaan vapaa kaista.
 • Kotimaan tieliikennekapasiteetti voi vähentyä lähiviikkojen kuluessa kymmeniä prosentteja, jos koronasta aiheutuvat sairauspoissaolot lisääntyvät ja jos kysyntä vähenee muiden maiden tapaan.
 • Logistiset ketjut tulevat hidastumaan kautta linjan esimerkiksi näistä syistä:
 • Kuljettajatyön hankaloituminen paitsi sairauspoissaolojen, myös rajanylitysten, ruuhkien ja puutteellisten taukopaikkojen takia.
 • Ajoneuvojen kunnossapidon vaikeutuminen varaosien toimitusvaikeuksien takia.
 • Asiakkaiden toiminnan vaikeutuessa kasvavat lastaus- ja purkuaikojen rajoitukset.