Gasum ja Valio aloittavat yhteistyön, kun Valio ottaa käyttöönsä nesteytetyllä biokaasulla eli LBG:llä kulkevan keruuauton luomumaidon keruuseen helmikuussa 2019. Biokaasukäyttöisen ajoneuvon hankinta on osa Valion tavoitetta muuttaa maidon tuotantoketju kokonaan hiilineutraaliksi. Lisäksi Valio toteuttaa kiertotaloutta käytännössä luovuttaessaan tuotantoprosessissa syntyvää hävikkijaetta biokaasun valmistukseen.

10 prosenttia kaikesta Valio Luomu -maidosta tullaan helmikuusta alkaen keräämään biokaasukäyttöisellä Volvo LBG 460:lla. Maidonkeräysajoneuvo tulee liikennöimään eteläisessä Suomessa. Luomumaidon lisäksi sillä tullaan keräämään valiolaisten tuottajien perusmaitoa.

Joidenkin tutkimusten mukaan biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonepäästöjä jopa 85 prosenttia. Kotimaan liikenteen päästöistä 40 prosenttia tulee raskaasta liikenteestä. Näin ollen kuljetuslogistiikkaankin kohdistuu paineita päästövähennyksille. Valion tavoitteena onkin pitää uuden kaasukäyttöisen keruuajoneuvon ajoaika mahdollisimman pitkänä uuden kaasuauton tuomien päästövähennyksien maksimoimiseksi.

”On hienoa, että Valio hyödyntää biojätteistä tuotettua ympäristöystävällistä biokaasua polttoaineena ja sillä tavoin vähentää kuljetuslogistiikasta syntyviä päästöjä. Uusiutuvan biokaasun tuotantoon osallistuminen on kiertotaloutta parhaimmillaan, koska sen avulla saadaan biojätteet tehokkaaseen hyötykäyttöön. Jotta liikenteen päästöjä saadaan pienennettyä, tarvitsemme Valion kaltaisia edelläkävijöitä”, kertoo Gasumin myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen.

Gasum ja Valio tuottavat yhteistyössä uusiutuvaa biokaasua Valion hävikkijakeesta. Tuotantoprosessista ylijäävän jakeen uudelleen käyttäminen toteuttaa kiertotaloutta erityisen hyvin, sillä biokaasun tuotannossa syntyvää orgaanista ainesta voidaan hyödyntää edelleen kierrätyslannoitteena.

”Prosessistamme syntyy meille tarpeetonta, mutta biokaasun valmistukseen sopivaa jätejaetta. Toimitamme siis raaka-ainetta Gasumille, jonka valmistamaa LBG:tä tankkaamme. Meillä on muitakin biokaasukäyttöisiä ajoneuvoja, kuten jakeluauto ja henkilöstön työsuhdeautoja. Logistiikkakokonaisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen on merkittävää koko hiilineutraalin maitoketjun tavoitteen kannalta, sillä ajokilometrejä tulee paljon, kun maitoa ja siitä valmistettuja tuotteita kuljetetaan”, Valion kehityspäällikkö Petteri Tahvanainen sanoo.

Valio harkitsee logistiikkakaluston täydentämistä uusilla kaasukäyttöisillä ajoneuvoilla tulevaisuudessa, missä erityisesti raskaille ajoneuvoille sopivan biokaasun jakeluverkon kattavuus ratkaisee. Gasum puolestaan tukee raskaan liikenteen liikkumista vähäpäästöisellä kaasulla pohjoismaissa. Tällä hetkellä Gasum investoi 50 uuden raskaan liikenteen kaasutankkausaseman rakentamiseen ja avaamiseen 2020-luvun alkuun mennessä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.