Koskisen tuo markkinoille painon tunnistavat lattiavanerilevyt kuorma-autoihin ja perävaunuihin. Älykkäät SENSi-levyt keräävät dataa, joka auttaa optimoimaan kuljetukset ennennäkemättömällä tavalla.

Kuljetuskalustoon suunniteltu älykäs lattialevy auttaa optimoimaan tilankäytön reaaliaikaisella datalla. Koskisen uuden ratkaisun keskiössä ovat kustannustehokkuus ja vastuullisuus.

”Markkinoilla on lukuisia logistiikkaratkaisuja kuljetuskaluston seurantaan, mutta tähän asti itse kuorma on jäänyt huomiotta, vaikka se on loppujen lopuksi tärkeintä”, toteaa Koskisen tuotekehitystiimin jäsen Andreas Strauch.

Vaikka kuljettajat ovat pystyneet seuraamaan esimerkiksi rengaspaineita, jäähdytysjärjestelmiä ja ovia erilaisten valvontajärjestelmien kautta, itse kuormaan liittyvää dataa ei ole ollut tarjolla: kuinka paljon kuormaa on kyydissä, onko se tukevasti paikoillaan jne. Koskisen älykkäät SENSi-levyt muuttavat valmistajan mukaan tilanteen kertaheitolla.

SENSi-levyjen perusidea on yksinkertainen. Jokaiseen lattiavanerilevyyn on upotettu älykkäät paineanturit, jotka kertovat, kohdistuuko levyyn kuormaa ja kuinka paljon kuormatilassa on tyhjää tilaa. Data tallennetaan pilvipalveluun muodossa, jota logistiikka-alalla yleisessä käytössä olevat suunnittelutyökalut, rahdinvälitysalustat ja telematiikkajärjestelmät pystyvät hyödyntämään reaaliajassa.

”Nostamme nyt kuormaa koskevat tiedot keskiöön”, Strauch sanoo.

Kuljetuskaluston optimaalista käyttöä 

Rahtikuljetusten yleinen haaste on, että autot ajavat osittain tyhjänä. Yhtenä syynä tähän on, että aiemmin ei ole ollut välttämättä tarkkaa tietoa siitä, miten rahti on varsinaisesti jakautunut kuormaan. Kun itse kuormasta ja sen sijainnista saadaan SENSin myötä tietoa, kuljetuskapasiteetti saadaan paljon tehokkaampaan käyttöön sekä taloudellisesta että vastuullisuuden näkökulmasta.

”Jos yritys käsittelee vuosittain vaikkapa noin tuhat kuljetusta ja SENSi auttaa lisäämään kapasiteettia keskimäärin 20 prosenttia, taloudelliset hyödyt ovat jo merkittävät”, Strauch huomauttaa.

Eliminoimalla tyhjän lastitilan logistiikkayritykset voivat myös optimoida kuljetuskalustonsa ja henkilöstönsä määrän sekä niihin liittyvät yleiskustannukset, kuten verot ja vakuutukset. Kuljetuskapasiteetin optimointi on eduksi myös ympäristölle. Mitä vähemmän teillä liikkuu rekkoja, sitä vähemmän kuluu polttoainetta ja syntyy päästöjä – ja tietenkin polttoainekulut pienenevät.

”SENSi-levyjen avulla logistiikkayritykset voivat siirtyä kohti älykkäämpiä ja vastuullisempia kuljetuksia”, Strauch sanoo.

Kuin postipakettia seuraisi 

Kun rahtitiedot paritetaan GPS-sijaintitiedon kanssa, maantiekuljetuksia voidaan seurata postipakettien tapaan ja arvioitu saapumisaika voidaan arvioida aiempaa tarkemmin. Tämä mahdollistaa rahdin lastaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen liittyvän reaaliaikaisen tiedon tallentaminen erilaisiin pilvipalveluihin.

”Niin oudolta kuin se ehkä kuulostaakin, aiemmin ei ole ollut kunnon työkaluja, joilla olisi voinut tiedottaa asiakkaalle, milloin heidän rahtinsa saapuu ja kuinka iso osa siitä on tulossa. Kansainvälisissä kuljetuksissa viestitään yleensä puhelimitse, ja kieliongelmat voivat estää tarvittavan tiedon välittämisen. SENSi auttaa ratkomaan myös nämä ongelmat, ja samalla logistiikkaketju tehostuu ja asiakastyytyväisyys paranee”, Strauch lisää.

Myös kuljettajilla on pääsy dataan: intuitiivisella SENSi-sovelluksella kuljettaja pysyy perillä kuorman tilasta.

”SENSi parantaa myös turvallisuutta jo pelkästään estämällä ylikuormauksen. Anturit havaitsevat myös, jos huonosti kiinnitetty kuorma irtoaa ja liikkuu pois paikaltaan”, Strauch kertoo.

Andreas Strauch uskoo reaaliaikaisen rahtidatan tarjoavan jo tällä hetkellä paljon mahdollisuuksia, ja kunhan autonomiset rekat yleistyvät, ratkaisusta tulee olennainen osa koko toimitusketjua.

”Datan avulla rahdinvälitysalustojen prosesseja ja rahtikapasiteetin myyntiä verkossa voidaan automatisoida. Data voidaan integroida myös reitinsuunnittelu- ja kalustonhallintajärjestelmiin”, hän visioi.