Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on havainnut kolmessa Suomessa käytössä olevassa Trako-merkkisessä vetoaisassa merkittäviä puutteita, eikä niitä saa käyttää liikenteessä. Kyseisiä vetoaisoja käyttävien tulee olla yhteydessä siihen toimijaan, jolta vetoaisa on hankittu. 

Vetoaisat, joissa puutteita on havaittu:

  • Trako 2015, 200 kN, E4-55R-010385 Ext.00
  • Trako 2015, 190 kN, E4-55R-010442 Ext.00
  • Trako 2018, 179 kN, E4-55R-010773 Ext.00

”Trako 2015, 200 kN -vetoaisa vaurioitui hyvin alhaisen kuormitussyklimäärän jälkeen Traficomin testeissä. Vaurio muodostui sellaiseen kohtaan rakennetta, mistä sitä on vaikea havaita. Pahimmassa tapauksessa vaurio voisi johtaa vetoauton ja sen perävaunun välisen kytkennän katkeamiseen”, toteaa Traficomin tarkastaja Lassi Varis.

Trako 2015, 200 kN -vetoaisaa vastaavalla rakenteella on hyväksytty kaksi muuta vetoaisaa. Asiakkaille myydyissä vetoaisoissa rakenne voi olla myös erilainen kuin hyväksytyissä vetoaisoissa. Tällaisia muutoksia ei ole kuitenkaan asianmukaisesti hyväksytty, jolloin rakenteiden kestävyydestä ei ole voitu varmistua. Traficom tiedottaa Safety gate -järjestelmän kautta myös muita EU-maita, joihin kyseisiä vetoaisoja on toimitettu.

Ajoneuvoyksiköiden väliset kytkentälaitteet ovat liikenneturvallisuuden kannalta erittäin olennaisia komponentteja, joiden hyväksynnöille on asetettu tarkat vaatimukset, jotka niiden tulee poikkeuksitta täyttää. ”Vaatimustenvastaisia tuotteita ei saa käyttää liikenteessä, ja yleensä kytkentälaitteisiin liittyvät viat ja puutteet ovat katsastuksessa vähintään hylkäysvikoja”, toteaa Varis.

Kyseisiä vetoaisoja käyttävien tulee olla yhteydessä siihen toimijaan, jolta vetoaisa on hankittu.