MAN ja autonomisen teknologian kehityskumppani Plus tähtäävät ilman kuljettajaa liikkuvien kuorma-autojen käyttöönottoon logistiikkakeskusten välisessä liikenteessä. 

MAN Truck & Bus jatkaa logistiikkakeskusten välisen ilman kuljettajaa toimivan raskaan liikenteen kehittämistä. Valmistaja uskoo, että tällä teknologialla on mahdollisuus vähentää väsymysonnettomuuksia, lievittää kasvavaa kuljettajapulaa ja tehdä kuljetusprosesseista entistäkin tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Tätä kehitystä kiihdyttääkseen MAN on sopinut yhteistyöstä yhdysvaltalaisen automatisoitujen ajojärjestelmien asiantuntijan, Plus-nimisen yrityksen kanssa.

MAN on osaltaan edistänyt autonomista ajamista useiden vuosien ajan erilaisilla tutkimus- ja kehityshankkeilla. Vuosina 2018–2020 MAN kehitti ja testasi kuljettajatonta kuorma-autoa konttien käsittelyssä Hampurin sataman alueella yhteisessä tutkimus- ja kehityshankkeessa Hamburger Hafen und Logistik AG:n kanssa. Vuosina 2019–2023 yhdessä Deutsche Bahnin, Hochschule Freseniusin, University of Applied Sciencesin ja Götting KG:n kanssa toteutetussa ANITA-hankkeessa keskityttiin kuljettajattoman kuorma-auton täydelliseen digitaaliseen integrointiin konttikuljetusten logistiikkaprosessiin maanteiltä rautateille. Vuodesta 2022 lähtien MAN on työskennellyt kahdentoista eri alan kumppanin kanssa ATLAS-L4-hankkeessa kehittääkseen ilman kuljettajaa liikkuvan kuorma-auton käytettäväksi logistiikkakeskusten välisessä moottoritieliikenteessä. 

Hanke kohdistuu näin ollen erityisesti Saksassa vuonna 2021 hyväksyttyyn kuljettajatonta ajamista koskevaan lakiin, joka sallii jo nyt ilman kuljettajaa tapahtuvan ajamisen määritellyillä reiteillä teknisen valvonnan alaisena. Prototyypin koeajot turvakuljettajan kanssa moottoritiellä on suunniteltu tehtäväksi vuoden loppuun mennessä. Vuodesta 2025 eteenpäin erityisiin asiakaskuljetussovelluksiin liittyvien lisähankkeiden uskotaan vievän kehitystä kohti sarjasovellusta.