Scania järjestää ilmastopäivän 20.9. ja keskeyttää tuolloin muut toimintonsa työntekijöiden kestävän kehityksen koulutusta varten osoituksena sitoutumisestaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen.

”Olemme toimineet määrätietoisesti kestävän kehityksen hyväksi, ja sillä on ollut valtava vaikutus tuotteisiimme, tuotantoomme ja tapaamme harjoittaa liiketoimintaa”, sanoo toimitusjohtaja Henrik Henriksson. ”Nyt otamme jälleen uuden askelen eteenpäin ja valitsemme ilmastopäivänä toimintamuodoksemme koulutuksen, sillä uskomme, että tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta on välttämätöntä, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteisiin päästään.”

Scanian ilmastopäivä järjestetään 20. syyskuuta eli ennen New Yorkissa järjestettävää Yhdistyneiden kansakuntien ilmastotoimihuippukokousta (United Nations Climate Action Summit). Kyseisenä päivänä työt Scanian pääkonttorilla, tuotantolaitoksissa ja paikallisissa yksiköissä eri puolilla maailmaa keskeytetään yhden tunnin ajaksi. Tämän tunnin aikana työntekijät saavat lisäkoulutusta ilmastonmuutoksesta ja yritys kuuntelee kaikkien työntekijöiden ajatuksia siitä, miten Scania voi edelleen parantaa työtään kestävän kehityksen hyväksi kaikissa toiminnoissaan.

”Liike-elämä on tärkeässä osassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Emme voi vain katsella vierestä ja odottaa, että muut toimivat. Haluan haastaa muut yritykset toimimaan, ja toivon mukaan saamme yhdessä aikaan suuren vaikutuksen”, Henriksson jatkaa.

Scania kertoo sitoutuneensa johtamaan muutosta kohti kestävän kehityksen kuljetusjärjestelmää. Ilmastopäivä on uusi askel tiellä tämän määränpään saavuttamiseksi, yritys tiedottaa, ja muistuttaa tekevänsä jatkuvasti työtä tuotteidensa päästöjen minimoimiseksi. Scanian mukaan sama kunnianhimo koskee myös yrityksen omien toimintojen ja kuljetusten jalanjäljen pienentämistä. Scania kertookin viime vuosien aikana sitoutuneensa tavoitteisiin, joita ovat omien maakuljetusten hiilidioksidipäästöjen puolittaminen kuljetettua tavaratonnia kohti vuoteen 2025 mennessä, omien toimintojen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä, siirtyminen 100-prosenttisesti fossiilivapaaseen sähköön vuoteen 2020 mennessä ja aina markkinoiden laajimman fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisia ratkaisuja käyttävien tuotteiden valikoiman tarjoaminen.