Vuosi 2022 oli autojen rekisteröintien valossa synkkää katsottavaa erityisesti henkilöautopuolella ja kevyemmässä kuljetuskalustossa, mutta raskaiden kuorma-autojen rekisteröinneissä pysyttiin vuoden 2021 tasolla.

Autoalan Tiedotuskeskus kertoo, että vuosi 2022 oli poikkeuksellinen käänteiltään automarkkinoiden näkökulmasta. Pitkittynyt ja moniin tuoteosiin laajentunut komponenttipula jarrutti rekisteröintien määrää ja erityisesti henkilöautomarkkinassa rekisteröintien määrä jäi historiallisen alas. Talouden synkentyneet näkymät, kasvava korkotaso ja inflaatio sekä heikentynyt ostovoima leikkasivat uusien autojen tilauksia syksyn ja alkutalven aikaan. Myös käytettyjen henkilöautojen markkina jäi viime vuosien luvuista. Kuorma-autojen rekisteröinnit notkahtivat selvästi vähemmän ja linja-automarkkina elpyi selvästi koronavuosien poikkeuksellisesta romahduksesta.

Kun taustoitetaan asiaa, on hyvä ottaa tässä normaalisti kuorma-autoihin keskittyvässä katsauksessa nyt esille myös mainittu henkilöautojen musta vuosi. Uusia henkilöautoja nimittäin rekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 81 698, joka on 17,0 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Joulukuussa rekisteröitiin 6 186 uutta henkilöautoa. Määrä on 5,3 prosenttia vuoden 2021 ja 16,7 prosenttia viiden vuoden keskimääräistä joulukuun lukemaa pienempi.

Henkilöautojen rekisteröintien määrä on poikkeuksellisen alhainen – tätä alempaa lukua etsiessään rekisteröintien aikasarjaa on selattava aina vuoteen 1995 asti, jolloin rekisteröitiin hieman alle 80 000 uutta henkilöautoa. Keskimäärin 2000-luvulla on ensirekisteröity noin 120 000 uutta autoa vuosittain. Uusien autojen tilauskanta on vuosien 2021 ja 2022 aikana kasvanut moninkertaiseksi tuotantovaikeuksien takia. Komponenttipulan varjostama autojen tuotantotilanne ei vielä viime vuonna mahdollistanut vahvan tilauskannan purkautumista normaaliin tasoonsa.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 11 192, joka jää 13,2 prosenttia vuoden 2021 lukemista. Joulukuussa pakettiautoja ensirekisteröitiin 1 061. Määrä on 11,8 prosenttia vuoden 2021 joulukuuta suurempi, mutta jää 5,6 prosenttia viiden vuoden keskimääräistä joulukuun rekisteröintimäärää alemmas. Pakettiautoja on 2000-luvulla rekisteröity vuosittain keskimäärin 13 300. Pakettiautojen rekisteröinneissä nähtiin 11 000 auton alittavia lukemia myös 2010-luvun alun taantuman vuosina. Myös pakettiautojen tilauskanta on moninkertainen normaaliin tasoonsa nähden ja pieneksi jääneen rekisteröintimäärän taustalla ovat komponenttipula ja tuotannon pullonkaulat.

Raskaiden kuorma-autojen rekisteröinnit edellisen vuoden tasalla ja linja-autojen rekisteröinneissä pitkään odotettua kasvua

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 3 341, joka on 5,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 2 420, joka on lähes sama määrä kuin vuonna 2021. Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 747, joka on 15,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Keskiraskaiden 6–16 tonnin kuorma-autojen rekisteröintien määrä laski 174 kuorma-autoon, mikä on 22,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kokonaisrekisteröintimäärässä Volvo oli tänä vuonna kirkkaasti ykkönen 1057 kilpiin viedyllä autolla, ja määrä oli yli 300 enemmän seuraavana tulleeseen Scaniaan verrattuna. Rekisteröinnin kovimman kehitysprosentin puolestaan teki DAF, nostaen rekisteröintimääriään yli 63 prosentilla vuoteen 2021 verrattuna. Kappalemäärässä tämä tarkoittaa tosin 66 autosta kasvua 108 autoon, joten markkinaosuus jää vielä varsin marginaaliseen 1,9 prosenttiin Suomen kuorma-automyynnin kokonaismäärästä.

Linja-autoja rekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 417. Määrä kasvoi 9,2 prosentilla vuoteen 2021 verrattuna, mutta on edelleen matalalla tasolla pitkän aikavälin keskiarvoonsa nähden. Koronatilanne leikkasi pitkäaikaisesti erityisesti tilausliikenteen ja pitkämatkaisen bussiliikenteen kysyntää ja pääosa kalustosta onkin hankittu paikallisliikenteeseen. Suomessa on 2000-luvulla rekisteröity keskimäärin 500 uutta linja-autoa vuosittain.

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit merkeittäin 2022, 10 eniten rekisteröityä merkkiä, lähde Tilastokeskus

Markkina-Markkina-Kumulatiivinen
Merkki2022osuus (%)2021osuus (%)muutos (%)
1.Volvo1 05731,693226,413,4
2.Scania75322,585024,0-11,4
3.Mercedes-Benz57217,175021,2-23,7
4.Ford1745,22025,7-13,9
5.Iveco1444,31875,3-23,0
6.Daf1083,2661,963,6
7.Toyota Truck Masters1053,1952,710,5
8.Renault1013,0792,227,8
9.Man802,4772,23,9
10.Ram/Carvista331,0581,6-43,1
 YHTEENSÄ3 12793,63 29693,2-5,1
 Muut2146,42406,8-10,8
 KAIKKI YHTEENSÄ3 341100,03 536100,0-5,5