E18 Kausela-Kirismäki-hankkeen rakennustyöt etenevät Liedossa. Kehätien parantaminen Tuulissuon ja Kauselan eritasoliittymien välillä on käynnissä ja rakentamisen vuoksi liittymä Mursketieltä Turun kehätielle suljetaan lopullisesti maanantaina 3.5.2021.

Liikenne kehätien ja Mursketien väliltä ohjataan kulkemaan Eteläkaaren ja Avantintien kautta Tuulissuon eritasoliittymään tai Kauselan eritasoliittymään. Kulku Järvenperkiö -tielle kulkee jatkossa myöskin Avantintieltä Eteläkaaren ja Mursketien kautta.

Kehätien parantamisen yhteydessä välillä Kausela – Tuulisuo tasoliittymät kehätieltä poistetaan. Kehätie rakennetaan kokonaisuudessaan nelikaistaiseksi välillä Kausela-Pukkila vuosien 2021-2023 aikana ja tien eteläpuolelle rakennetaan yhtenäinen jalankulun ja pyöräilyn väylä.