Naantalin Satama on toteuttamassa uusia liikennejärjestelyjä, joiden tavoitteena on lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta satama-alueella. Liikennejärjestelyjen seuraavan vaiheen käyttöönotto tapahtuu 4.6.2020, jolloin ajoreitit Finnlinesin lähtöselvityksiin muuttuvat. 

Finnlinesin rahtiliikenne

Finnlinesin rahtiliikenteen sisääntulo satamaan kulkee kuten ennenkin Järveläntien pääportin kautta. Sen jälkeen käännytään vasemmalle Satamatielle, josta käännytään oikealle Finnlinesin rahtiliikenteen check-in alueelle. Rahdin check-in tapahtuu Finnlinesin rahtiselvitysrakennuksen rannanpuoleisessa päädyssä (kts. kartta).

Finnlinesin matkustajaliikenne

Matkustajien lähtöselvitys tapahtuu Finnlinesin lähtöselvitysalueen oikeanpuolimmaisilla kaistoilla (kts. kartta).

Tarkemmat tiedot Finnlinesin (rahti) internetsivuilla: Ajo-ohjeet Naantalin Satamaan

Rederi AB Lillgaardin rahtiliikenne

M/S Fjärdvägenille (laituri no. 20) menevä liikenne ei muutu vaan kulku Fjärdvägenin alukselle toimii kuten aikaisemmin Satamatien kautta. 

Seuratkaa satama-alueen uusia liikenneopasteita ja ajomerkintöjä.