Varautumisen ministerityöryhmä on päättänyt logistiikan toimintaedellytysten varmistamisesta. Kuljetusalan tukemiseksi varataan yhteensä korkeintaan 75 miljoonaa euroa. Varautumisen ministerityöryhmä ohjaa varautumista, joka liittyy Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksiin.

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 1. huhtikuuta logistiikka-alan toimintaedellytysten turvaamisesta. Varautumisen ministerityöryhmä ohjaa varautumista, joka liittyy Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksiin. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Hallitus valmistelee kiireisellä aikataululla kuljetusalan turvaamiseksi toimia, jotka lisäävät tukea korkeintaan 75 miljoonalla eurolla. Laki kuljetusyritysten määräaikaisesta kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla työ- ja elinkeinoministeriössä. Tuki on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (tammikuu-maaliskuu 2022), ja sen tarkemmat ehdot tarkentuvat lakivalmistelussa. Valmistelussa huomioidaan EU:n valtiontukisääntelyn asettamat puitteet.  
Lisäksi Finnvera osallistuu kuljetusalan käyttöpääoman rahoitukseen lainoin tai takauksin. Finnvera voi myöntää rahoituksen yksin tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Rahoitus voi sisältää laskennallista valtiontukea eli niin sanottua de minimis –tukea. 

Lisäksi kuljetusalan vihreän siirtymän edistämiseksi hallitus valmistelee toimenpidekokonaisuuden, jossa tuetaan sähkö- ja kaasukäyttöisen kuorma- ja pakettiautokaluston hankintoja sekä liikennesähkön ja -kaasun julkisen jakeluinfrastruktuurin kehittämistä. Tähän varataan 20 miljoonaa euroa. Kokonaisuudesta linjataan julkisen talouden suunnitelman käsittelyn yhteydessä huhtikuussa 2022

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa pääasiallisesti hyväksyttyjen linjausten jatkovalmistelusta ja toimeenpanosta. 

Nyt linjatut toimet tukevat hallituksen helmikuussa tekemää päätöstä ammattidieselverojärjestelmän valmistelun aloittamisesta. Valmistelun aikana arvioidaan, toteutetaanko ammattidiesel nykyjärjestelmän pohjalta vai siten, että dieselin suora verotuki poistettaisiin ja ammattiliikenteessä käytettävästä dieselöljystä maksettaisiin takautuvasti palautusta. Valmistelussa huomioidaan hallituksen ilmastotavoitteet.

SKAL ry kommentoi päätöstä tuoreeltan. Järjestö ilmaisee pettymyksensä siitä, että jakeluvelvoitteen poistamisesta määräajaksi ja polttoaineveron alentamisesta ei päästy sopuun. SKAL:n mukaan kustannustukeen liittyvä laki menee valmisteluun ja on pahimmassa tapauksessa käytössä liian myöhään. 

”Kustannustuki on hyvä alku kuljetusalan auttamiseksi ja kertoo siitä, että alan ahdinko on ymmärretty hallituksessa. Haun venyminen jopa syksylle on kuitenkin iso haaste ja siksi se voi tulla monelle yritykselle liian myöhään. Myös määrä on riittämätön”, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

”Esitimme yhtenä keinona juuri tämänkaltaista ammattidieselin ja kustannustuen yhdistelmää. Siitä hallitus ansaitsee kiitokset. Tuen valmistelua on kiirehdittävä. Rahat on saatava nopeasti jakoon, sillä monen yrityksen kassat ovat jo nyt tyhjät. Finnveran tukielementit ovat hyvä lisä”, luonnehtii SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

SKALin esittämistä keinoista vaikuttavinta – jakeluvelvoitteen määräaikaista poistamista – hallitus ei valitettavasti toteuttanut. Myöskään polttoaineveron alentamiseen EU:n minimitasolle ei löytynyt valmiutta nyt.

”Maanteiden tavaraliikenne kuluttaa noin 1,3 miljardia litraa dieseliä vuodessa. Tällä hetkellä 19,5 prosentin suuruisen jakeluvelvoitteen määräaikainen poistaminen olisi alentanut polttonesteiden hintaa laskelmiemme mukaan minimissään 35 senttiä litralta. Se olisi helpottanut kuljetusalan tilannetta nopeasti”, Anssi Kujala sanoo.

SKALin mielestä energian hintaan on puututtava ja jakeluvelvoitteen määräaikaiseen poistamiseen on vielä palattava.

”Suomi on oma-aloitteisesti nostanut jakeluvelvoitteen yli EU:n vaatimuksen. Yksikään jäsenvaltio ei tässä maailmantilanteessa odota, että kansallisesti asetetuista tavoitteista pidettäisiin jääräpäisesti kiinni. Suomenkin tulisi pohtia omaa kilpailukykyään”, Kujala sanoo.

Alan yhdeksi pysyväksi keinoksi SKAL on esittänyt ammattidieselin käyttöönottoa, jonka valmistelusta hallitus on tehnytkin päätöksen.

”Se on valmisteltava nyt nopeasti, ei enää kiemuroita vaan tämä EU:ssa koeponnistettu järjestelmä käyttöön tarvittaessa EU:n sallimin poikkeusmenettelyin heti. Nyt tarvitaan ratkaisuja, jotka helpottavat yrityksiä, joihin korkeat energianhinnat vaikuttavat”, sanoo Jani Ylälehto.