Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta sekä laki sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankinta-tuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta 27.11.2020. Ne tulevat voimaan 1.12.2020.

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuella lisätään kaasun käyttöä dieselin sijaan. Tukea myönnetään 12 000 euroa nesteytettyä kaasua ja 5 000 euroa paineistettua kaasua käyttävän uuden kuorma-auton hankintaan.

Hakija voi saada tukea enintään viidelle ajoneuvolle. Tuen saamisen edellyttää ajoneuvon rekisteröimistä Suomeen sekä sen rekisterissäpitoa yhden vuoden ajan tuen saamisen jälkeen. Määrärahaa hankintatuen myöntämiseen on varattu miljoona euroa seitsemännessä lisätalousarviossa.

Valtio maksaa kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea 1.12.2020-31.12.2022. Tukien myöntämisestä ja valvonnasta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Muita tukimuotoja arvioidaan Fossiilittoman liikenteen tiekartassa, joka lähtee lausunnoille loppuvuodesta 2020.