Tavara- ja henkilöliikenteen työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Linja-autoliitto ry, Logistiikkayritysten Liitto ry ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ovat pyytäneet, että liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenteen turvallisuusvirasto päättävät ns. ajo- ja lepoaika-asetuksen (N:o 561/2006) 14(2) artiklan mukaisen kansallisen poikkeuksen käyttöönottamisesta.

Kansallisen poikkeuksen käyttöönotto on järjestöjen mukaan tarpeen nykyisessä poikkeustilanteessa, jonka koronavirusepidemia/-pandemia (COVID-19) on aiheuttanut ja tulee laajemmin nopealla aikataululla aiheuttamaan, jotta yhteiskunnan perustoimintojen toimivuus pystytään varmistamaan.

Järjestöt esittävät lievennyksiä enimmäisajoaikoihin, vuorokautiseen ja viikottaiseen lepoaikaan sekä taukojen jaksottamiseen. Esitetty poikkeus vastaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa jo voimaan tulleita ajo- ja lepoaika-asetuksen 14(2) artiklan poikkeuksia.