Ruotsin liikenteestä vastaava viranomainen Transportstyrelsen on antanut 30 päivän erikoisluvan poiketa ajo- ja lepoaikasäännöistä vallitsevan koronavirustilanteen takia. 16.3. voimaan astunut poikkeusjakso tarkoittaa käytännössä sitä, että:

Vuorokausilepo yhdeksän tuntia: jokaisessa 24 tunnin jaksossa tulee olla vähintään yhdeksän tunnin yhtäjaksoinen lepoaika.

Viikkolepo 24 tuntia: jokaisen kalenteriviikon aikana täytyy pitää 24 tuntia yhtäjaksoista viikkolepoa. Tämä hyväksytään viikkolevoksi saman tien, eikä myöhempää kompensaatiota vaadita.

Ajoaikaa voi pidentää: sikäli kun mainitut säädökset sallivat, päivittäistä, viikoittaista ja kahden viikon ajoaikaa voi pidentää näiden sallimissa rajoissa.

Tauot pidetään normaalisti: kolmen vartin taukoihin ei muutoksia tule, eli neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen 45-minuuttinen pidetään yhä normaalisti.

Päätös pitää poikkeuksen mahdollistamiseksi säilyttää autossa mukana jakson ajan, ja asiakirjan voi ladata tästä.

Yrityksen tulee säilyttää lupapäätös myös poikkeusajan ajokirjanpidon yhteydessä vuoden ajan.