Hallitus ehdottaa tukea kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintaan. Tukea ehdotetaan myönnettäväksi uusien vähintään 16-tonnisten kuorma-autojen ostoon tai pitkäaikaiseen vuokraamiseen.

Tuella uudistettaisiin raskaan liikenteen kalustoa ja lisättäisiin kaasun käyttöä bensan ja dieselin sijaan, mikä vähentäisi raskaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

”Ehdotamme nyt ensimmäistä kertaa tukea kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintaan. Hankintatuki on yksi Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteistä ja tavoitteena on edistää raskaan liikenteen siirtymää päästöttömään liikenteeseen. Tuki tekee ilmastoystävällisen kaluston hankinnan entistä houkuttelevammaksi. Samalla kaasun tankkausinfra laajenee, kun kysyntä kasvaa”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Tukea myönnettäisiin 12 000 euroa nesteytettyä kaasua ja 5 000 euroa paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan. Hakija saisi tukea enintään viidelle ajoneuvolle. Tuen saamisen edellyttäisi ajoneuvon rekisteröimistä Suomeen sekä sen rekisterissäpitoa yhden vuoden ajan tuen saamisen jälkeen. Määrärahaa hankintatuen myöntämiseen varataan miljoona euroa seitsemännessä lisätalousarviossa.

Tuen avulla pyritään edistämään kaasun käyttöä raskaassa liikenteessä. Kotimaan liikenteen päästöistä 90 prosenttia syntyy tieliikenteessä. Päästöistä noin 55 prosenttia aiheutuu henkilöautoista ja noin 33 prosenttia raskaasta kalustosta. Hallitusohjelman mukaan liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu.

Laki tulisi voimaan 1.12.2020. Valtio maksaisi kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea 1.12.2020-31.12.2022. Tuen myöntämisestä ja valvonnasta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Muita tukimuotoja arvioidaan Fossiilittoman liikenteen tiekartassa, joka lähtee lausunnoille loppuvuodesta 2020.