Postin Rahtipalvelut sai merkittävää täydennystä kaasukäyttöiseen kuorma-autokalustoonsa, kun ensimmäiset nesteytetyllä biokaasulla kulkevat LBG-yhdistelmät vastaanotettiin Vantaan rahtiterminaalissa.

Investointi on osa Postin tavoitetta päästä omien päästöjensä osalta nollaan vuoteen 2030 mennessä eli kymmenen vuoden aikana.

Nesteytetty kaasu on raskaassa liikenteessä jo yleisesti käytössä, mutta nesteytetty biokaasu on vielä harvinainen. Rahtipalveluiden LBG-kalustosta tuleekin nyt Suomen suurin yhdellä toimijalla käytössä oleva nesteytetyllä biokaasulla liikkuva kalusto.

Kymmenen auton LBG-laivue saadaan käyttöön vaiheittain vuoden loppuun mennessä ja autoja käytetään Rahtipalveluiden runkoliikenteessä ympäri Suomea. Kaasukäyttöinen kalusto tulee sisältämään kaikkiaan 16 ajoneuvoa, joihin uusien LBG-autojen lisäksi kuuluvat aiemmin hankitut nesteytetyllä maakaasulla kulkevat kuusi LNG-autoa (Liquefied Natural Gas).

Kymmenen LBG-auton lasketaan vähentävän yhteensä hiilidioksidipäästöjä 1620 tonnia, mikä tarkoittaa lähes 8,6 miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla. Matka vastaa 215 kierrosta maapallon ympäri. Myös LNG vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä yli 20 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna.

”Alan edelläkävijänä meillä on tärkeä rooli energiatehokkaiden ja kestävien kuljetusratkaisujen kehittäjänä sekä käyttöönottajana. Olemme jo pitkään tehneet kehitystyötä rahtikuljetuksista syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Kaasukäyttöisen kaluston ja vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäsi vaikutamme ympäristöömme tavoitteellisella reittisuunnittelulla, joka kehittyy nopeasti uuden teknologian ja toimintatapojen muutosten ansiosta. Vähennämme ympäristövaikutuksia myös ajotavan aktiivisella seurannalla ja palvelulupausten muutoksilla”, listaa Rahtipalveluiden johtaja Antti Wikström.

Uusi LBG-kalusto on HCT-kelpoista, eli dollyjen ja B-linkkien avulla voidaan rakentaa 68 tonnisia yhdistelmiä. Yhdessä HCT-yhdistelmässä on noin 30 % enemmän kuljetuskapasiteettia tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään verrattuna.

”Kuljetamme saman tavaramäärän neljän normaalin yhdistelmän sijaan kolmella HCT-yhdistelmällä, jolloin saamme merkittäviä vähennyksiä ajokilometreihin ja sitä kautta päästöihin”, Wikström jatkaa.

Taloudellisella ja ympäristöä huomioivalla ajotavalla voidaan vähentää polttoaineen kulutusta noin 10-15 prosenttia. Rahtipalveluiden kaikissa omissa jakelu- ja kuljetusautoissa Suomessa on ajotavanseurantalaitteet, joiden avulla kuljettaja näkee oman ajotavan vaikutukset polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta päästöjen pienenemiseen.

Uuden LBG-kaluston käyttö on suunniteltu siten, että kaasutankkausasemat löytyvät kätevästi reitin tai terminaalin läheisyydestä.

”Posti on kuljettamisen suunnannäyttäjä valitsemalla uusiutuvan biokaasun runkoliikenteen polttoaineeksi. Pilotoinneista siirrytään nyt laajasti käyttämään toimiviksi havaittuja vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja. Biokaasun liikennekäyttö on tehokas keino torjua ilmastonmuutosta ja vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Myös nesteytetty maakaasu (LNG) on biokaasun rinnalla mukana ratkaisupaletissa, kun halutaan leikata logistiikan päästöjä”, sanoo Gasumin raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen.