Ahola Transport ja Scania ylittävät Ruotsin ja Suomen rajan lauantaina 11. helmikuuta täyssähkökuorma-autolla. Kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen kansainvälisen rajan ylittävä sähkökuorma-autokuljetus. Neitsytmatkan jälkeen Ahola ottaa täyssähköllä toimivan ajoneuvon osaksi pysyvää kalustoaan. 

Suomessa tehdään tulevana viikonloppuna raskaan liikenteen historiaa, kun Ahola Transportin uusi täyssähköllä kulkeva kuorma-auto ylittää Ruotsin ja Suomen rajan. Kyseessä on samalla Suomen ensimmäinen sähköinen puoliperävetoauto, kun tällä hetkellä sähköinen raskas liikenne on keskittynyt ainoastaan sähköbusseihin ja jakeluautoihin. 

Sähkökuorma-auton käyttöönotto on osa koko Ahola konsernin pitkäaikaista strategiaa, jonka tavoitteena on vähentää raskaan liikenteen päästöjä. 

”Vastuullisuus kulkee mukana kaikessa mitä teemme, lähtien aina kehitystyöstä ja tavastamme pitää huolta ympäristöstä. Luotamme edelleen tiukasti digitaalisten työkalujen tuomiin mahdollisuuksiin, mutta meille on tärkeää, että päästöjen vähentämistä tarkastellaan kokonaisuutena. Raskaan ajoneuvokaluston sähköistyminen onkin pala suurempaa kuvaa ja nyt näyttää, että aika on kypsä seuraavalle askeleelle kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta”,
 kertoo Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom

”Ajoneuvovalmistajan näkökulmasta Ahola on jo pitkään ollut Suomen, tai jopa pohjoismaiden, tasolla raskaan liikenteen edelläkävijä. Teemme Scanialla jatkuvaa tuotekehitystä, jotta voisimme vastata erilaisten energiamuotojen tarpeisiin myös tulevaisuudessa ja ilman Aholan kaltaisia rohkeita toimijoita emme pääsisi näkemään kehitystyömme hedelmää käytännössä”, sanoo Michael Mannfors, joka toimii Scania Suomen vastuullisuudesta vastaavana tuotepäällikkönä. 

Suomen tiettävästi ensimmäinen kansainvälisen rajan ylittävä sähköinen kuorma-autokuljetus tapahtuu lauantaina 11. helmikuuta kuorma-auton saapuessa Turkuun.  

Kuljetusliiketoiminnasta kohti energialiiketoimintaa

Ahola Transportilta todetaan, että vaikka viime vuosikymmenen aikana maailmassa on otettu valtavia harppauksia sähköisen tieliikenteen saralla, vihreä siirtymä edellyttää myös raskaan liikenteen päästöjen vähentämistä. Euroopan Unionin CEF-ohjelma (Connecting Europe Facility) onkin esittänyt, että kaikilta pääteiden solmukohdissa sijaitsevilta pysäköinti- ja levähdysalueilta tulisi tulevaisuudessa löytyä vähintään 350 kW tehoinen pikalatauspiste.  

”Suurin este raskaan liikenteen sähköistymiselle on tällä hetkellä puuttuva julkinen latausverkosto. Tämänhetkistä laajaa sähköautojenlatausverkostoa ei ole suunniteltu palvelemaan raskaan kaluston tarpeita, ja verkoston kehittäminen on pitkälti yksityisten tahojen investointien varassa. Verkoston laajentaminen raskaan liikenteen käyttöön vaatii investointeja erityisesti yksityisiltä yrityksiltä. Itse kalustohan kehittyy jatkuvasti valtavin harppauksin, mutta ilman kattavaa verkostoa sähköistyminen hidastuu”, kertoo Mannfors.

Ahola Transportilla koetaan, että raskaan liikenteen sähköistyminen on tärkeä osa vihreää siirtymää myös muista kuin päästövähennyssyistä. Tulevaisuudessa sähkökuorma-autojen akut voivat varastoida ja tarpeen vaatiessa syöttää sähköä takaisin verkkoon, joka voi osaltaan ratkaista nykyisiä sähkön varastointiongelmia, yrityksessä visioidaan. 

”Jos tähän saakka on puhuttu ainoastaan kuljetusliiketoiminnasta, tulee tulevaisuudessa kyse olemaan energialiiketoiminnasta”, Nyblom lisää.   

Ahola Transportin kaluston uusin tulokas (Scanian 25P BEV -sähkökuorma-auto) ajaa alkuun vakioreittiä Scanian Södertäljen tehtaan ja Aholan Nykvarnin toimipisteen välillä Ruotsissa. Ajoneuvoa ladataan lastausten aikana Aholan Nykvarnin toimipisteellä.

Kyseessä on yhtiöiden ensimmäinen yhteinen sähköisen raskaan liikenteen pilotti. Yhtiöiden tavoitteena on kerätä pilotista dataa, jonka avulla sähköistä raskasta liikennettä voidaan jatkossa kehittää sekä optimoida paremmin ja laajentaa myös yhtiöiden muille reiteille. 

”Tulevaisuudessa sähköllä ja muilla uusiutuvilla kulkevien kuorma-autojen rooli logistiikkaketjussa tulee kasvamaan räjähdysmäisesti. Aholalle on ollut aina tärkeää olla muutoksen mahdollistaja ja siksi tulemme jatkamaan investointejamme vastuullisempiin vaihtoehtoihin myös tulevaisuudessa”, summaa Nyblom.