Neste ja Scania pilotoivat digitaalista ratkaisua, joka mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön seurannan ja todentamisen jopa yksittäisen ajoneuvon osalta.

Nesteen ja Scanian uusi digitaalinen ratkaisu mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön seurannan. Yhdistämällä Scanian Fleet Management Portal -palvelun ja Nesteen tiedot polttoaineiden käytön päästöistä, Scanian asiakkaille voidaan tarjota tarkkaa ja ajantasaista dataa kasvihuonekaasupäästöjen raportointiin ja vastuullisuudesta viestimiseen. Asiakkaat voivat vertailla Nesteen uusiutuvien polttoaineiden käytön ilmastovaikutuksia suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin ja seurata ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Neste ja Scania testaavat digitaalista ratkaisua yhteistyössä logistiikkayritysten HAVI:n ja UFF:n kanssa. Datan avulla selviää, missä tietty raskas ajoneuvo on tankannut, kuinka paljon se on ajanut ja mitkä ovat ajoneuvon käyttämän Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineen ilmastovaikutukset verrattuna fossiiliseen polttoaineen käyttöön. Aiemmin on ollut haastavaa todentaa, missä määrin raskaat ajoneuvot käyttävät uusiutuvia polttoaineita, sillä samat ajoneuvot voisivat käyttää myös fossiilisia polttoaineita. Pilottihanke pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen. Nesteen ja Scanian yhteisenä tavoitteena on luoda ratkaisu, joka palvelee tulevaisuudessa kaikkia raskaiden ajoneuvojen valmistajia ja kaikentyyppisiä uusiutuvia polttoaineita.