Valtioneuvosto on antanut asetukset, joilla saatetaan voimaan vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat erillissopimukset.
Näillä kansainvälisillä erillissopimuksilla pyritään varmistamaan vaatimustenmukaisten VAK-kuljetusten jatkuminen myös vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Erillissopimuksia voidaan soveltaa tie- ja rautatieliikenteen kuljetuksiin, joiden kautta suurin osa vaarallisten aineiden kuljetuksista tapahtuu.
Poikkeuksellisessa tilanteessa ei välttämättä pystytä järjestämään kaikkia ammattipätevyyksiin liittyviä VAK-koulutuksia ja –kokeita, säiliöiden määräaikais- ja välitarkastuksia ja ajoneuvojen VAK-katsastuksia.
Erillissopimukset sallivat sen, että lähiaikoina umpeutuvien lupien, hyväksyntöjen ja todistusten voimassaoloaikoja voidaan pidentää poikkeuksellisesti vuonna 2020.
Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut erillissopimukset 30.3.2020. Valtioneuvosto päätti tänään 2.4.2020 erillissopimusten voimaansaattamisesta valtioneuvoston asetuksilla. Asetukset tulevat voimaan 3.4.2020.
Sopimukset tulevat Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuille. Liikenne- ja viestintävirasto antaa erillissopimuksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.