Johnson Controls on esitellyt uuden ajoneuvoille ja liikkuville työkoneille suunnitellun fluoraamattoman ANSUL LVS – palonsammutusnesteensä. Uusi patentoitu palontorjunta-aine on valmistettu ilman perfluorattuja kemikaaleja ja sen teho on todettu valmistajansa mukaan erinomaiseksi suorituskykytesteissä.

Fluoraamaton LVS-palontorjunta-aine tukahduttaa liekit nopeasti, peittää palokohteen ja estää hapen pääsyn auttaen näin estämään liekkien leimahtamisen uudelleen. Se toimii luokan A ja B paloissa kaivosalan, metsäteollisuuden sekä jätehuolto- ja kuljetusteollisuuden liikkuvissa työkoneissa.

Johnson Controlsilta kerrotaan, että sen kehittämä uusi fluoraamaton LVS-palonsammutusneste perustuu ainutlaatuiseen orgaanisten suolojen ja pinta-aktiivisten aineiden seokseen. Innovatiivinen koostumus tukahduttaa palon, jäähdyttää erinomaisesti ja suojaa ajoneuvon palosuojauksessa tarvittavia ominaisuuksia ilman fluorattuja pinta-aktiivisia aineita, joita muut yleiset palontorjunta-aineet sisältävät. Aineella on Factory Mutual (FM) -hyväksyntä ja CE-merkintä, se vastaa australialaista standardia (AS) 5062-2016 ja sillä on ActivFire-sertifiointi.

“Kaivosajoneuvojen ja muiden maastossa käytettävien liikkuvien työkoneiden on pystyttävä toimimaan kellon ympäri ankarissa olosuhteissa, jolloin ne tarvitsevat luotettavaa palosuojausta ympäri vuorokauden”, toteaa Johnson Controlsin Pre-Engineered Systems -yksikön johtaja Mark Neumann. “Johnson Controlsin vaativat suorituskykytestit varmistavat, että aine ylittää kaikki teollisuuden vaatimukset tarjoten loppukäyttäjille yhteensopivan, luotettavan ja tehokkaan palonsammutusnesteen, joka ei sisällä perfluorattuja kemikaaleja.”

Fluoraamaton ANSUL LVS -palonsammutusneste on suunniteltu korvaamaan helpolla tavalla olemassa olevissa ANSUL LVS -palontorjuntajärjestelmissä käytettävä aine. Mitään laitteistomuutoksia tai vuosittaista aineen vaihtamista ei tarvita. Vaihto on tarpeen vain säiliön painetestauksen yhteydessä. Tämä alentaa palosuojausjärjestelmän kunnossapitokustannuksia ja vähentää laitteiston seisonta-aikaa. Aineen vaihto ilmaistaan säiliöön kiinnitettävällä tarralla, ja näppärä täyttöjärjestelmä huolehtii tiivistenesteen ja veden oikeasta seossuhteesta poistaen manuaalisen mittauksen tarpeen.

Yhdessä CHECKFIRE-ilmaisu- ja kytkentäjärjestelmien kanssa fluoraamaton ANSUL LVS huolehtii automaattisesta paloilmaisusta, hälytyksestä ja palontorjuntajärjestelmän kytkennästä varmistaen laitteiston suojauksen vuorokauden ympäri.