Scania esittelee uuden RB662-taka-akseliston, jonka uutena ominaisuutena on nouseva ja irtikytkeytyvä teliveto. Uusi ominaisuus soveltuu on tähdätty erityisesti 6×4- ja 8×4-alustoihin maansiirtoon, puuautoihin, sekä HCT-vetureihin. Ominaisuuden kerrotaan parantavan ajoneuvon käsiteltävyyttä, vähentävän renkaiden kulumista sekä pienentävän polttoaineen kulutusta jopa 6% kevyillä kuormilla liikuttaessa.

Scanian uusi telivetoinen RB662-taka-akselisto on varustettavissa telinnosto-ominaisuudella. Teliä nostettaessa takimmaisen vetävän akselin veto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Uuden ominaisuuden avulla voidaan Scanian mukaan saavuttaa jopa 6% säästö polttoaineenkulutuksessa ajotehtävästä ja kuormituksesta riippuen. Ominaisuus myös parantaa ajoneuvon käsiteltävyyttä, pienentää kääntösädettä ja vähentää renkaiden kulumista, valmistaja tiedottaa. Normaalilla runkokorkeudella ja rengaskoolla telin nosto kestää noin 25 sekuntia. Nostetun teliakselin maavara yläasennossa on jopa 70 mm.

”Tämä on ollut erittäin kysytty ominaisuus ja olemme tyytyväisiä esitellessämme tämän erinomaisen ominaisuuden”, kertoo Scania-kuorma-autojen tuotepäällikkö Bo Eriksson. ”Ajotehtävästä riippuen ja tyhjänä ajettaessa telivetoisen auton polttoaineenkulutus voi olla jopa 6% pienempi verrattuna periteiseen telivetoon. Tämä on merkittävä säästö ajotehtävissä, joissa paluumatka ajetaan tyhjänä ja ajomatkat ovat pitkiä. Tällaiset ajomatkat ovat yleisiä esimerkiksi pohjoismaisilla puutavara-autoilla. Ja kaiken lisäksi ajoneuvon käsiteltävyys on parempi ja renkaiden kuluminen vähenee.”

Nouseva ja irtikytkeytyvä teliveto eli LDTA-ominaisuus vaatii alustaan ilmajousituksen. Alustan painoa ominaisuus lisää noin 60 kg. Pääosa saavutetusta polttoaineen kulutussäästöstä syntyy vastuksen vähenemisestä kun takimmainen akseli on nostettu ja veto irtikytketty, kerrotaan Scanialta. Noin 10% säästöstä syntyy pienemmästä vierimisvastuksesta teli ylhäällä ajettaessa. Ominaisuus on saatavilla 19, 21 ja 26 tonnin telipainoille ja teli ylhäällä sallitut taka-akselipainot ovat 9,5, 10 ja 13 tonnia.

Ensimmäisessä vaiheessa LDTA-ominaisuus ei ole saatavilla napavälitteisiin taka-akselistoihin tai tridem-alustoihin (8×4*4). Ominaisuuden käyttäminen on tehty helpoksi. Kuljettajan tarvitsee vain painaa telinnosto-painiketta. Mikäli kuormitus on liian suuri, järjestelmä varoittaa kuljettajaa ja nosto ei tällöin ole mahdollista. Telin nostaminen onnistuu kaikissa nopeuksissa. Telivedon irtikykeytyminen perustuu yksinkertaiseen hammaspyöräkytkintekniikkaan.

”Odotamme todellakin, että tämä ominaisuus tulee suosituksi monessa eri kuljetustehtävässä”, lisää Eriksson. ”Ominaisuuden lisähinta kompensoituu nopeasti ja tämä uusi ominaisuus edelleen parantaa Scanian kokonaistaloudellisuutta.”