Eurooppalainen lainsäädäntö edellyttää ammattikuljettajilta 35 tunnin jatkokoulutusta viiden vuoden välein. Nyt arvioidaan, miten nämä ammattikuljettajien jatkokoulutuspäivät vaikuttavat kuljettajien työntekemiseen  – vai vaikuttavatko?  

TTS Työtehoseura selvittää ammattikuljettajien jatkokoulutuspäivien vaikuttavuutta. Tarkoituksena on arvioida, miten ammattikuljettajien jatkokoulutuspäivät ja niiden sisällöt vaikuttavat kuljettajien työskentelyyn eli johtavatko koulutusinvestoinnit havaittaviin käyttäytymismuutoksiin työssä vai eivät. Lisäksi selvitetään, mitkä tekijät tai ominaisuudet estävät muutoksia päivittäiseen työhön ja mitä voidaan tehdä asian parantamiseksi.  

Selvitys tehdään kuudessa valtiossa 

Selvitystyö on osa hanketta, jota toteutetaan yhdessä Antwerpenin Yliopiston kanssa. Hankkeessa todennetaan tieteellisen ja systemaattisen selvitystyön avulla koulutuspäivien vaikuttavuus kuudessa Euroopan valtiossa.  

Hankkeen lähtökohtana on viranomaisten, työnantajien, kouluttajien ja kuljettajien haastattelut sekä havainnoida ja kerätä heidän ajatuksiaan, havaintojaan ja kokemuksiaan ennen koulutuspäivää, sen aikana ja koulutuksen jälkeen. Ammattikuljettajien määrä EU alueella on suuri ja ammattikuljettajien käymät jatkokoulutuspäivät ovat yksi merkittävin kanava, joilla yhteiskunnan eri osapuolet pääsevät vaikuttamaan kuljettajien työhön. Se on samalla myös itse kuljettajille tärkeä ammatissa kehittymisen ja työssä jaksamisen kanava, kertoo kehittämispäällikkö Teemu Lähde

Vaikuttavuuden tasoja on useita  

Koulutuspäivän vaikuttavuutta tarkastellaan neljällä tasolla, jotka ovat: koulutuksen sujuvuus ja didaktiikka, opiskelijan hankkimat lisätaidot, muutokset työnteossa sekä tavoitteiden mukainen lainsäädäntö ja muutokset siinä.   

Palautesilmukka mahdollistaa jatkuvan koulutuksen parantamisen  

Koulutus on hukkainvestointi silloin, kun kouluttautuva tai kouluttautuvan työnantaja ei saa siitä mitään hyötyä käytäntöön. Niinpä on kaikkien osapuolten kannalta tärkeää löytää keinot, joilla koulutuspäivän anti saadaan osaksi jokapäiväistä työtä ja myös säilymään siellä. 

Hankkeessa syntyy arviointiprosessi, jolla varmistetaan, että kentällä oleva tieto palaa takaisin päättäjille, ohjelmien ja kurssien kehittäjille, kouluttajille ja työnantajille. Tämä luo palautesilmukan, joka varmistaa koulutuksen jatkuvan parantamisen. Tiedon pohjalta kouluttajat voivat edelleen kehittää koulutuksiaan ja koulutusaiheita sellaiseen suuntaan, että ne muokkaavat kuljettajien työtä. 

Haluatko yrityksesi mukaan?  

Mikäli yrityksesi haluaa osallistua hankkeeseen siten, että saatte juuri teidän kuljettajien ja koulutuspäivien vaikuttavuuden selville, olkaa yhteydessä teemu.lahde@tts.fi  

Lisää tietoa hankkeesta löydät osoitteesta: https://www.evaluating-to-improve.org/