Hallitus antoi lokakuun lopulla eduskunnalle esityksen sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta. Tällä hetkellä voimassa olevassa ajoneuvolaissa ei ole sotilasajoneuvoja koskevaa erityissääntelyä, joten nyt valmisteltu lakiesitys selkeyttäisi puolustusministeriön mukaan sotilasajoneuvojen ja muiden ajoneuvojen välistä säädöspohjaa.

Uudessa sotilasajoneuvolaissa säädetään sotilasajoneuvojen ja niiden yhdistelmien luokituksesta, teknisistä ominaisuuksista sekä sotilasajoneuvojen hyväksymisestä, rekisteröinnistä ja katsastuksesta. Samalla pyritään selkiyttämään Pääesikunnan ja liikenne- ja viestintäviraston välistä suhdetta ajoneuvojen valvonnassa. Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto toimisi jatkossa selkeämmin valvontaviranomaisena puolustushallinnossa ja sillä olisi määräyksenantovaltuudet sotilasajoneuvojen teknisistä seikoista. Samalla tieliikennelakiin tehtäisiin uudesta sotilasajoneuvolaista johtuvat teknisluonteiset muutokset. Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.