Kuljetusyritysten edunvalvojan SKAL ry:n järjestämä laaja liikennelaskenta osoittaa, että ulkomaisten kuorma-autojen osuus Suomen tieverkolla on noin 13 prosenttia raskaasta liikenteestä. Kappalemäärällistä kasvua on tullut yli 40 prosenttia vuodesta 2017.

Ulkomaisen liikenteen osuus kaikesta raskaasta liikenteestä on nyt 12,8 prosenttia, osoittaa SKAL ry:n tekemä vuorokauden mittainen liikennelaskenta. Yhdistyksen julkilausuman mukaan Suomessa onkin korkea aika ottaa käyttöön raskaan liikenteen tiemaksu, jolla kasvava ulkomainen liikenne alkaa maksaa tieverkon käytöstä.

Vuorokauden kestänyt laskenta suoritettiin 22.9.–23.9.2021 kymmenessä eri mittauspisteessä ympäri maata. Liikenteenlaskennalla kerättiin tietoa ulkomaisen raskaan liikenteen osuudesta Suomen teillä.

Mittauspisteissä laskettiin 15 346 kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää. Määrästä ulkomaisia oli 1 970, mikä vastaa 12,8 prosenttia. Ulkomaisten kuorma-autojen osuus on noussut tasaisesti Suomessa. Vuonna 2012 osuus oli SKAL:n liikennelaskennan mukaan 7,7 prosenttia ja vuonna 2017 osuus oli 9,1 prosenttia.

”Liikennelaskennan perusteella tieverkkoamme käyttää päivittäin runsas joukko ulkomaisia kuorma-autoja, jotka eivät osallistu tienpidon kustannuksiin. Tiestön rahoituksesta vastaavat suomalaiset yritykset ja veronmaksajat”, SKAL ry linjaa tiedotteessaan.

Yhdistyksen mukaan hallitusohjelmassa oleva tiemaksujärjestelmä eli vinjetti olisi tehokas tapa kerätä rahoitusta tien käytöstä myös ulkomaisilta ajoneuvoilta. Älykkäät tiemaksujärjestelmät ovat vielä kaukana tulevaisuudessa, ja niitä odotellessa Suomessa tulee ottaa käyttöön raskaan liikenteen aikaperustainen tienkäyttömaksu eli vinjetti, SKAL linjaa. Vinjetin avulla myös ulkomainen kalusto osallistuisi tienpidon kustannuksiin.

Ulkomaiset kuorma-autot saavat ajaa Suomen sisäisiä, ns. kabotaasikuljetuksia*, vain rajoitetusti.

”Jatkuvasti kasvava ulkomaisten kuorma-autojen osuus herättää kysymyksen myös siitä, minkälainen osuus tästä liikenteestä on laittomia kabotaasikuljetuksia. Tämän saa selville ainoastaan raskaan liikenteen valvontaa lisäämällä, mitä SKAL on myös budjettiriiheen esittänyt”, korostaa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Ulkomaisten kuorma-autojen osuus laskentapisteittäin

 • E18 Raisio 14,5 %
 • VT2 Huittinen 13,0 %
 • VT3 Hämeenkyrö 10,2 %
 • VT4/VT9 Kanavuori Jyväskylä 9,4 %
 • VT4 Ii 14,2 %
 • VT5 Juva 10,5 %
 • VT6 Onkamo 25,9 %
 • VT12 Hämeenkoski 15,0 %
 • VT21 Pello 19,0 %
 • VT25 Tammisaari 8,5 %

Ulkomaisen liikenteen osuus

 • 12,8 % vuonna 2021
 • 9,1 % vuonna 2017
 • 7,7 % vuonna 2012
  • Lähde: SKAL:n liikennelaskenta 24h

 *Suomeen toisesta EU- tai ETA-maasta tulevalla ajoneuvolla on kansainvälisen kuljetuksen jälkeen oikeus tehdä kolme maan sisäistä kabotaasikuljetusta seitsemän vuorokauden aikana.