Kasvutavoitteidensa toteuttamiseksi Sisu Auto kertoo ottaneensa uuden suunnan tulevaisuuteen laajentamalla yhtiön toimintaa kuorma- ja sotilasajoneuvovalmistuksesta näiden pohjalta vientimarkkinoille tuotettaviin erikoisajoneuvoihin sekä ajoneuvojen suunnittelupalvelujen toimittamiseen kehittyvien maiden kuljetusvälineteollisuudelle.

Yhtiön mukaan sen liiketoiminnat ovat voimakkaassa kasvussa sotilasajoneuvojen vientitoiminnan kautta. Tähän kokonaisuuteen nivoutuu suojattujen ajoneuvojen Sisu GTP -tuoteperhe, joka on yhtiön mukaan nyt sarjatuotannossa.

”Raskaan Sisu ETP -sarjan ajoneuvojen rinnalle kehitetyn keskiraskaan, suojatun, modulaariseen tekniseen ratkaisuun pohjautuvan Sisu GTP:n esisarja oli Puolustusvoimien kenttätesteissä kesästä 2021 lähtien kokonaisen vuoden ajan. Testisarjan perusteella Puolustusvoimat päätti loppuvuodesta 2022 tilata tuotteen ensimmäisen sarjatoimituksen, 25 kappaletta miehistönkuljetukseen tarkoitettuja Sisu GTP 4×4 -ajoneuvoja, joiden tuotanto on nyt käynnistynyt”, kommentoi Sisu Auton Defence-liiketoimintaa johtava Jyri Ahonen.

Sisu Auto valmistaa sotilasajoneuvot siviiliautojen kanssa samalla tuotantolinjalla, mikä yhdessä ajoneuvokohtaisen komponenttitoimitusjärjestelyn kanssa antaa yhtiölle mahdollisuuksia tuottaa ajoneuvoja tarvittaessa hyvin suuria määriä nopeasti ja tehokkaasti.

”Nyt tuotantoon saatetun Sisu GTP:n ensimmäinen sarjatoimitus toimitetaan asiakkaalle tämän vuoden loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa kahden täysin varustellun sotilasajoneuvon viikkotuotantoa syksyn aikana, joka samalla merkitsee lähes sadan ajoneuvon vuosituotantokapasiteetin saavuttamista ensi vuodesta alkaen. Työtä kapasiteetin kasvattamiseksi tulemme tekemään tästä edelleen, sillä markkinanäkymien mukaan meidän tulee jo vuonna 2025 kyetä tuottamaan lähes kaksinkertainen ajoneuvomäärä. Odotustemme mukaan näiden vankasti suojattujen ajoneuvojen kysyntä tulee jatkumaan vahvana koko tämän vuosikymmenen ajan”, arvioi Sisu Auton tuotannosta vastaava johtaja Petri Kananen ja kertoo myös tarvittavasta lisätyövoimasta, ”Vaikka pääosa kasvavan tuotannon henkilöstölisäyksestä tulee tapahtumaan ajoneuvojen osia valmistavassa kotimaisessa toimittajaverkostossamme, Sisu Auton oman tuotannon keskittyessä ajoneuvojen loppukokoonpanoon, on tavoitteemme kasvun varmistamiseksi rekrytoida useita kymmeniä työntekijöitä ja toimihenkilöitä Karjaan-tehtaallemme loppuvuoden aikana.”