Scania on julkaissut konsernin vuotta 2023 koskevan vuosi- ja ympäristöraportin, jonka mukaan konsernin liikevaihto kasvoi 28 prosenttia 204,1 miljardiin Ruotsin kruunuun (18,0 mrd. euroa), ja liikevoittoa kertyi 26,0 miljardia kruunua (2,3 mrd. euroa).

Scania kertoo, että ajoneuvotoimitukset kasvoivat vuodesta 2022 peräti 13 prosenttia 96 727 autoon. Perinteiset voimanlähteet ovat kuitenkin käytännössä suvereenisti toimitetuissa autoissa ykköspaikalla, sillä lähes sadasta tuhannesta ajoneuvosta paikallisesti päästöttömiä ajoneuvoja oli 246 autoa. Piristynyttä toimituskantaa selitti osaltaan tietenkin vielä viime vuonna kohtalaisesti positiivisen puolella olleet talous- ja hankintanäkymät globaalisti, myös vielä 2022 riivannut komponenttipula ja sen laukeaminen. Tilauskertymän kerrotaan kasvaneen kahdella prosentilla 84 080 autoon.

Scania-konsernin liikevaihto vuodelle 2023 kasvoi 28 prosenttia 204,1 miljardiin Ruotsin kruunuun (18,0 mrd. euroa), ja liikevoittoa kertyi 26,0 miljardia kruunua (2,3 mrd. euroa).