Renault Trucks jatkaa investointeja sähköiseen liikkuvuuteen. Vuodesta 2023 alkaen täyssähköinen Renault Trucks -mallisto on saatavana kaikissa jakelu-, maansiirto- ja kaukokuljetuskäyttösegmenteissä. Renault Trucks perustaa organisaation, joka keskittyy tukemaan sähköisen liikkuvuuden kehitystä ja laajan sekä kilpailukykyisen sähköajoneuvomalliston tarjontaa.

Renault Trucks tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle 1,5 celsiusasteessa suhteessa esiteolliseen aikaan. Renault Trucks on sitoutunut muuttamaan kuorma-automarkkinoita sähköistämällä kalustoa asteittain siten, että hiilineutraali tuotanto saavutetaan 30 vuodessa. Koska kuorma-autojen käyttöikä on vähintään kymmenen vuotta, kaikki valmistajan vuonna 2040 valmistamat kuorma-autot toimivat ilman fossiilisia polttoaineita. Yrityksen mukaan ajoneuvojen sähköistäminen on tärkein tekijä siirryttäessä hiilivapaaseen liikenteeseen.

Z.E.-vetoauto ja Z.E.-maansiirtoautoversio vuodesta 2023 alkaen

Maaliskuussa 2020 Renault Trucks aloitti toisen sukupolven sähköautojen sarjatuotannon Blainville-sur-Ornen tehtaalla.

Renault Trucks tarjoaa kattavan täyssähköisen malliston 3,1 tonnista 26 tonnin kuorma-autoihin. Renault Trucks D Z.E.-, D Wide Z.E.- ja Renault Trucks Master Z.E.-mallistosta löytyvät vaihtoehdot kaikkiin toimitus-, jakelu- ja jätteenkuljetustarpeisiin.

Renault Trucks pyrkii kuitenkin laajentamaan sähköajoneuvovalikoimaansa kaikkiin käyttötarkoituksiin. Valmistelut Z.E.-vetoauton markkinoille tuomisesta on aloitettu ja tämä täyttää alueelliset ja keskipitkät kuljetustarpeet vuodesta 2023 lähtien. Samaan ajankohtaan mennessä tulee saataville myös taajama-alueiden rakennustyömaille suunniteltu täyssähköinen maansiirtoauto.

Vuosikymmenen toisella puoliskolla Renault Trucks pystyy tarjoamaan vetypolttokennoautojen malliston pääasiassa pitkän matkan käyttöön.

Kehitysstrategiamme perustuu sähköiseen liikkuvuuteen, ja haluamme olla tässä alan johtava valmistaja”, toteaa Renault Trucksin toimitusjohtaja Bruno Blin. ”Pyrimme siihen, että sähköautot muodostavat 35 prosenttia myynnistä vuonna 2030. Vuoteen 2040 mennessä koko ajoneuvovalikoimamme toimii 100-prosenttisesti fossiilittomilla polttoaineilla.

Renault Trucksin erikoistuneet tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt sekä myynti- ja jälkimarkkinointiorganisaatiot tukevat näitä tavoitteita.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan ohella Renault Trucks kertoo vastaavansa ajoneuvojen sähköistymisen teknologisiin haasteisiin strategisten kumppanuuksien ja Volvo-konsernin sisäisen synergiaedun avulla. Näin voidaan kasvattaa valmistusvolyymia ja laskea kustannuksia. Renault Trucks voi hyödyntää Volvo-konsernin uutta keskiraskaiden kuorma-autojen kehittämisyksikköä. Sähköenergian käyttöönotto tapahtuu vaihteittain ensimmäiseksi kyseisessä painosegmentissä. Kumppanuuden ansiosta Renault Trucks hyötyy myös konsernin uudesta Volvo Energy -yksiköstä, joka keskittyy akkujen toimittamisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen sekä latausratkaisujen kehittämiseen. Erityisesti raskaille jakeluautoille tarkoitettujen akkujen kehittämisessä hyödynnetään Volvo-konsernin ja Samsung SDI:n strategista yhteistyötä.

Renault Trucksin siirtymistä kestäviin energialähteisiin tukee uusi Lyonissa sijaitseva tutkimus- ja tuotekehityskeskus X-Tech Arena. Tämän 33 miljoonan euron investoinnin on määrä valmistua vuoden 2023 alkuun mennessä.

Lisäarvon toivotaan edistävän asiakkaiden siirtymistä uuden energialähteen käyttöön

Z.E.-malliston markkinoinnin ja asiakastuen tehostamiseksi Renault Trucks on perustanut uuden yksikön, joka vastaa sähköajoneuvoprojekteista ja tukee toimintatehokkuuteen sekä asiakastyytyväisyyteen liittyviä toimenpiteitä. Sähköajoneuvoihin perehtynyt tiimi pyrkii kehittämään yhteistyökumppanuuksia, jotka osallistavat kaikkia sidosryhmiä kuten kuljetusyrityksiä, jakelijoita, viranomaisia ja energiantoimittajia. Tavoitteena on kehittää älykäs ja kilpailukykyinen sähköajoneuvomallisto, joka tuottaa lisäarvoa kuljetusyrityksille.

Renault Trucks on myös yhdistänyt ajoneuvotarjontaan palveluja, joista asiakkaat voivat löytää liiketoimintaansa parhaiten soveltuvat ratkaisut. Ajoneuvon lisäksi Renault Trucks tarjoaa kuljetusajoneuvoille räätälöidyn kattavan paketin, joka sisältää akut, asiakkaiden tiloihin rakennettavien lataustilojen asennusratkaisut, energiansaannin optimoinnin, korjauksen ja huollon, rahoituksen ja vakuutuksen.