Relais Group Oyj, yksi johtavista pohjoismaisista toimijoista ajoneuvojen jälkimarkkinoilla, on ostanut hyötyajoneuvojen huolto- ja korjausliiketoimintaan erikoistuneen Raskone Oy:n. Raskone on Suomen suurin valtakunnallinen hyötyajoneuvojen monimerkkihuolto- ja korjaamoketju, jolla on yhteensä 19 korjaamoa ympäri Suomea. Yritysoston kerrotaan olevan osa Relaisin kasvustrategiaa ja luovan Relais-konsernin kasvulle uuden merkittävän tukijalan hyötyajoneuvojen segmentissä. Raskone raportoidaan osana Relais-konsernia 1.2.2021 alkaen.

Raskoneen laskennallisen tilikauden 1.1.–31.12.2020 liikevaihto oli noin 63 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 4,7 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yhteensä noin 460 työntekijää. Raskoneen osakekannan alustava kauppahinta oli 30 723 400 euroa. Myyjinä toimivat Lease Deal Group Oyj ja Raskone Oy:n toimitusjohtaja Jan Popov. Kauppahinnasta maksettiin täytäntöönpanon yhteydessä 27 651 060 euroa, josta 926 311 euroa maksettiin Jan Popoville suunnatuilla Relaisin uusilla osakkeilla ja muu osuus kauppahinnasta maksetaan myyjille käteisellä. Kauppahinnan käteisosuutta tarkistetaan ja lopullinen kauppahinta määräytyy kaupan täytäntöönpanon jälkeen kauppakirjassa sovittujen tarkastuseriä koskevien laskelmien valmistuttua. 

Relais Group Oyj:n toimitusjohtaja Arni Ekholm kertoo kaupasta näin:

”Hyötyajoneuvojen huolto- ja korjausliiketoiminta on luonteeltaan vakaata ja se edustaa meille merkittävää potentiaalia. Kasvustrategiamme näkökulmasta yritysosto lisää hyötyajoneuvojen painoarvoa liiketoiminnassamme ja luo kasvullemme uuden tukijalan. Ruotsalaiset konserniyhtiömme TD Tunga Delar ja Huzells muodostavat meille erinomaisen kasvualustan hyötyajoneuvojen varaosissa ja varusteissa Pohjoismaissa, ja Raskone vahvistaa asemaamme entisestään tässä keskeisessä markkinasegmentissä. Raskone on huomattava varaosien ostaja, mikä mahdollistaa meille myös synergia- ja mittakaavaetuja. Yhtiön korjaamoliiketoiminta vie meidät myös askeleen lähemmäksi hyötyajoneuvotoimijoita, minkä uskomme tuovan uutta näkemystä konserniin ja alustan palveluidemme sekä varaosa- ja varustetuotevalikoimamme kehittämiselle. Olen erittäin vaikuttunut yhtiön toimivan johdon ja henkilökunnan toiminnasta ja osaamisesta; Raskoneesta on kasvanut johtava toimija toimialallaan, ja yhtiö on kyennyt kehittämään liiketoimintaansa selkeästi viime vuosina. Yhdessä voimme palvella asiakkaitamme yhä laajemmin ja vahvempana kokonaisuutena.”

Raskone Oy:n toimitusjohtaja Jan Popov puolestaan linjaa tuoretta kauppaa näin:

”Olen äärimmäisen tyytyväinen, että pääsemme kehittämään liiketoimintaamme eteenpäin osana Relais-konsernia. Olemme yhdessä tiimini kanssa toteuttaneet lyhyessä ajassa huomattavan kasvu- ja tuloskäänteen. Teollisena toimijana Relais tarjoaa meille sekä tärkeän kasvualustan että pohjoismaisen ulottuvuuden, ja me puolestamme tuomme Relaisille merkittävää hyötyajoneuvojen huolto- ja korjausosaamista.”