Raskaan liikenteen pysäköintipaikat käyvät vähiin pääkaupunkiseudulla. Nykyisten pysäköintipaikkojen käyttöaste on jo 99 prosenttia. Jos rekkaliikenne vielä lisääntyy, joutuvat rekat pysäköimään muun liikenteen sekaan ja asuinalueille, uumoilee RAKLI ry, ja nyt puheenvuoroa onkin avattu valtion, kuntien ja markkinatoimijoiden kesken.

Raskaan liikenteen pysäköintipaikat pääkaupunkiseudulla ovat kovassa käytössä. Parkkipaikkojen käyttöaste on jo 99 prosenttia. Pienikin lisäys rekkaliikenteeseen ajaa raskaan liikenteen etsimään yönylipysäköintipaikkoja ja ajantasauspaikkoja muun liikenteen seasta ja pahimmillaan asuinalueiden katujen varsilta.

”Rekoille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja tarvitaan ehdottomasti lisää. Lainsäädäntö ja liikenneturvallisuus edellyttävät raskaan liikenteen kuljettajilta taukoja tietyin aikavälein. Samaan aikaan kuljetusketjujen kustannustehokkuus vaatii taukojen oikea-aikaisuutta. Riittävän pysäköinnin järjestämisessä hyödyt ovat kustannuksia suurempia”, RAKLIn johtaja Kimmo Kurunmäki sanoo.

Raskaan liikenteen kuljetusten sujuvuus vaikuttaa bruttokansantuotteen, teollisuuden sekä vientimarkkinoiden kehittymiseen. Jo pelkästään verkkokaupan voimakas kasvu lisää paineita tavarakuljetusten onnistumiselle ja oikea-aikaisuudelle. Helsingissä ei käytännössä ole lainkaan ajantauspysäköintiin varattua paikkaa. Ajantasauspaikoilla rekat voivat odottaa lyhyitä aikoja esimerkiksi ennen laivaan ajamista.

”Ajantasauspaikkojen puute näkyy esimerkiksi Helsingissä kadun varsille pysäköityinä rekkoina. Tämä ei tietenkään ole kenenkään etu”, Kurunmäki huomauttaa.

Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien toimeksiannosta järjestetyssä markkinavuoropuhelussa löydettiin vähimmäisvaatimuksia ja konsepteja raskaan liikenteen yönyli- ja ajantasauspysäköintiin. Vaatimusten ja konseptien avulla halutaan tunnistaa mahdollisia uusia raskaan liikenteen pysäköintipaikkoja ja kilpailuttaa operaattoreita.

Yönylipysäköinnin paikkojen toivottiin sijaitsevan pääväylien varrella lähellä logistiikkakeskuksia ja muita keskeisiä määränpäitä. Pysäköintialueen tulee olla rajattu raskaan liikenteen kulkuneuvoille, niissä tulee olla muun muassa riittävä valaistus, aitaus, pesutilat, jätehuolto ja kulunvalvonta.

Ajantasauspysäköintipaikoille vaatimukset ovat kevyempiä. Myös pienemmät ja väliaikaiset alueet ovat hyödynnettävissä ajantasauspysäköintiin. Parkkipaikoille toivottiin kuitenkin valvontaa, kunnossapitoa, selkeää ja rajattua aluetta rekoille sekä kuljettajille ajantasaista tilannetietoa vapaana olevista paikoista.

Kurunmäki uskoo, että parkkipaikaksi soveltuvia alueita löytyy. “Yönylipysäköinnin kilpailutukseen on jo hyvät edellytykset. Tärkeää olisi päästä liikkeelle yhdellä alueella ja laajentaa tarjontaa tarpeen mukaan. Ajantasauspysäköintiin on kartoitettu kohteita, mutta niiden soveltuvuutta pitää selvittää tarkemmin. Tarvitsemme ajantasauspysäköintipaikkoja jokaisessa pääkaupunkiseudun kaupungissa sekä kanavan, jonka kautta kiinteistönomistajat voivat ilmoittaa omista väliaikaiseenkin parkkipaikkakäyttöön soveltuvista alueista”, Kurunmäki kertoo.

Edellinen artikkeliLahden uusi kehätie vetää
Seuraava artikkeliMielenosoituskulkue perjantaina liikkeellä Hämeenlinnanväylällä ja Helsingissä