Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan valmisbetonin kuljettamiseen tarkoitetun yli 3,5 tonnisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan ei jatkossa tarvitse noudattaa ajo- ja lepoaikasäännöksiä eikä käyttää ajopiirturia.

Muutos on osa EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa. Asetus tulee voimaan 31. toukokuuta 2021.

Samassa yhteydessä korjattiin valtioneuvoston asetuksen sallimia poikkeuksia vastaamaan EU:n ajo- ja lepoaika-asetusta.

Korjaukset muuttavat säännöksiä näin:

1. Elävien eläinten kuljettamiseen suoraan maatilalta teurastamolle käytettävässä ajoneuvossa on jatkossa käytettävä ajopiirturia, ja on noudatettava ajo- ja lepoaikasäännöksiä.
2. Rahan ja/tai arvoesineiden ammattimaisissa kuljetuksissa vapautus ajopiirturin käytöstä ja ajo- ja lepoaikasääntelyn soveltamisesta koskee vain niitä yli 3,5-tonnisia ajoneuvoja, joita käytetään yksinomaan tähän tarkoitukseen.
3. Maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan yrityksen tavaraliikenteessä ajopiirturin käyttöä eikä ajo- ja lepoaikasäännöksien soveltamista vaadita silloin, kun kuljetukset liittyvät ainoastaan yrityksen omaan toimintaan ja tapahtuvat enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta.