Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on pyytänyt lausuntoja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuesta. Tukea ehdotetaan myönnettäväksi uusien, yli 18-tonnisten kuorma-autojen ostoon tai leasingiin.  Tuella LVM pyrkisi ilmoituksensa mukaan vauhdittamaan raskaan kaluston vähäpäästöistymistä ja edistämään kaasun käyttöä liikenteessä. Tuen suuruus porrastettaisiin auton hankintahinnan mukaan, ja se osoitettaisiin nesteytettyä kaasua (LNG) tai paineistettua kaasua (CNG) käyttäville ajoneuvolle. LNG-ajoneuvolle myönnettäisiin hankintatukena 12 000 euroa ja CNG-käyttöiselle ajoneuvolle 5 000 euroa. Tuen myöntämisestä ja valvonnasta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. 

Autoalan Tiedotuskeskuksen (AuT) mukaan ehdotetut hankintatuet ovat suuruudeltaan samaa suuruusluokkaa kuin esimerkiksi Saksan ja Espanjan hankintatuet. AuT kertoo Saksassa heinäkuussa 2018 voimaan tulleen sähkö- ja kaasukuorma-autojen hankintatuen ylittäneen sille asetetut odotukset, sillä siihen varattu 10 miljoonan euron vuosibudjetti on jo käytetty loppuun. Hankintatuesta ehdittiin ennen budjetin loppumista heinäkuussa jättää AuT:n tietojen mukaan yhteensä 2 932 rahoitushakemusta, joista 2 861 oli koski kaasukäyttöisiä kuorma-autoja ja 71 sähkökuorma-autoja.

Suurimman osan tuella hankituista kaasuautoista kerrotaan olleen oli LNG-autoja; niiden määrä kasvoi 2 363 hakemukseen. CNG-autoista jätettiin yhteensä 498 hakemusta. LNG-autojen toimintamatka yhdellä tankkauksella on selvästi pidempi kuin CNG-autojen, joita käytetään pääosin jakelukuljetuksissa sekä esimerkiksi jäteautoina. LNG-autojen kysynnän kasvua on Saksassa lisännyt myös LNG-jakeluasemaverkoston laajeneminen. Saksassa on tällä hetkellä yli 300 LNG-jakeluasemaa.

Tuella hankittujen sähkökuorma-autojen määrä oli sen sijaan verrattain pieni, vaikka niihin oli mahdollista saada enimmillään jopa 40 000 euron tuki. Erääksi syyksi mainitaan, että yli 7,5 tonnin kokoluokassa ei juurikaan ole vielä tarjolla sähkökuorma-autoja ja niiden hinta on vielä noin kaksinkertainen muihin käyttövoimavaihtoehtoihin nähden.

Saksassa käytössä ollut hankintatuki oli tarkoitettu uusien kaasu- ja sähkökäyttöisten kokonaispainoltaan yli 7,5 tonnin kuorma-autojen ja työkoneiden hankintaan. Tuen oli määrä olla voimassa vuoden 2020 loppuun, ja sitä saattoi saada paineistettua maakaasua käyttävän CNG-kuorma-auton hankintaan 8 000 euroa ja nesteytettyä maakaasua käyttävän LNG-kuorma-auton hankintaan 12 000 euroa. Kokonaispainoltaan 7,5–12 tonnin painoluokan sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintaan tuki oli 12 000 euroa ja yli 12 tonnin painoluokan sähkökuorma-auton hankintaan 40 000 euroa. Tukisumma oli kuitenkin rajattu siten, että se saattoi olla enintään 40 prosenttia vaihtoehtoisen käyttövoiman lisäkustannuksesta perinteiseen dieselkalustoon nähden. Lisäksi tuen määrä oli rajoitettu 500 000 euroon yritystä kohden. Tuen saamisen edellytyksenä on myös, että auto on vähintään neljän vuoden ajan Saksan rekisterissä. Näin on haluttu estää tuella hankittujen autojen maasta vientiä.