Poliisi voi nyt lähettää kentällä määräämänsä liikennevirhemaksun myös postitse tai sähköisesti, Suomi.fi -palvelun kautta.

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tehdystä liikennerikkomuksesta määrättävä liikennevirhemaksu voidaan tästä lähtien antaa tiedoksi henkilökohtaisen, asiakirjat käteen ojentamalla tapahtuvan tiedoksiannon sijaan myös postitse tai sähköisesti. Poliisi varmistaa ensin kentällä rikkeen tekijän henkilöllisyyden ja tarjoaa hänelle mahdollisuuden lausua asiasta. Sen jälkeen poliisi lähettää päätöksen hänelle viestinä Suomi.fi -palveluun tai tavallisena kirjepostina riippuen siitä, onko liikennevirhemaksun saaja ottanut Suomi.fi-viestit palvelun käyttöönsä. 

Poliisitarkastaja Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta painottaa, että kyse on tilanteista, joissa poliisi toteaa rikkomuksen ja henkilöllisyyden paikan päällä. Uudistuksessa ei siis ole kyse automaattivalvonnasta, jonka puitteissa on jo aiemmin lähetetty ajoneuvokohtaisia liikennevirhemaksuja postitse. 

Katajiston mukaan tätä tiedoksiantotapaa saa tieliikennelain 174 §:n 2 momentin mukaisesti käyttää tilanteissa, joissa on kyse moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tehdyistä liikennerikkomuksista ja rikkomuksen tekijän henkilöllisyys on paikalla välittömästi todettu. Tällöin rikkomuksen tekijällä on jo paikalla mahdollisuus lausua näkemyksensä asiasta ja sen jälkeen tehty päätös muutoksenhakuohjeineen tulee hänelle Suomi.fi-viestinä tai tavallisena kirjepostina.

Käytännössä tämä menettely on omiaan vähentämään asiakkaiden odotusaikoja esimerkiksi turvalaite- tai tarkkaamattomuusvalvonnassa ja samalla se helpottaa poliisin työtä mahdollistamalla mobiililaitteiden joustavamman käytön valvontatilanteissa, toteaa Katajisto lopuksi.