Kuljetusyrittäjät tunnistavat tulevaisuudessa kuljetusyritysten yhdistyvän ja asiakkaiden ulkoistavan yhä suuremman osuuden toimitusketjun hallinnasta logistiikkayrityksille. Asiakkaiden vaatimuksesta tarve mitata ja raportoida hiilijalanjälkeä kasvaa. Tiedot käyvät ilmi SKAL ry:n kuljetusbarometristä, johon vastasi 545 kuljetusyrittäjää. 

Vuoden toinen kuljetusbarometri toteutettiin 11.–22.5.2023. Barometriin vastasi 545 kuljetusyrittäjää, joka on kattava otos alan näkemyksistä. Barometrissä kysyttiin tällä kertaa muutostekijöistä, jotka vaikuttavat eniten seuraan 5–10 vuoden aikana. Vaihtoehtoja oli 8, joista pyydettiin valitsemaan 5. 

Puolet vastaajista näki, että kuljetusyrityksiä yhdistyy markkinoilla ja yrityskoko kasvaa. Tämä trendi on jatkunut jo pitkään, joka on havaittu myös SKALin jäsenyritysten kehityksessä. Jäsenten automäärä on kasvanut. Kehitys näyttää kulkevan kohti suurempia kuljetusyrityksiä, vaikka nykyisellään 67 prosenttia SKALin jäsenistä on 1–3 auton yrityksiä.  

Kolmannes vastaajista näkee, että asiakkaat haluavat ulkoistaa yhä suuremman osan toimitusketjun hallinnasta logistiikkayrityksille. Aikaisempien selvitysten perusteella logistiikan ulkoistamisaste on ollut Suomessa alhaisempi kuin monissa kilpailijamaissa. Logistiikkayrityksille se on kuitenkin mahdollisuus kasvaa.   

”Palvelujen laajentuminen on aina myös riski ja siksi tarvitaan osaamista niin liiketoiminnassa kuin käytännön tekemisessä, jotta ulkoistaminen onnistuu ja sekä palvelun ostaja ja tarjoaja kokevat onnistuneensa. Ulkoistaminen on yksi keino parantaa yrityksen kilpailukykyä keskittymällä ydintoimintaan ja parantamalla tehokkuutta logistiikassa siihen erikoistuneen palveluntarjoajan avulla”, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala. 

Hiilijalan raportoiminen ja mittaaminen yhä tärkeämpää 

Kuljetusbarometriin vastanneista yli 40 prosenttia kokee, että tarve mitata ja raportoida palveluiden hiilijalanjälkeä lisääntyy asiakkaiden vaatimuksesta. Vastuullisuus on selvästi kasvussa eikä logistiikka-ala ole siinä poikkeus. Jo EU-sääntelyn vuoksi tarve mitata ja raportoida päästöjä lisääntyy muutaman vuoden sisällä.  

”Logistiikka-ala tarvitsee toimivia, helppoja ja kohtuuhintaisia työkaluja tähän työhön”, toteaa SKALin logistiikkajohtaja ja Logistiikkayritysten Liitto ry:n toimitusjohtaja Pekka Aaltonen.  

”Kaikki edellä mainitut barometrivastaukset sekä työvoiman saatavuuden haasteet ja käyttövoimamurros korostavat sitä, että logistiikkaa on entistäkin tärkeämpää. Se on myös jatkuvassa murroksessa. Toivottavasti tämä huomataan myös Säätytalon hallitusneuvotteluissa”, jatkaa Aaltonen. 

SKALin perustama logistiikkavaliokunta aloitti toimintansa kuluvan vuoden alussa. Valiokunta keskittyy seuraaviin aiheisiin:

  • Kuljetusyrityksen kehittyminen logistiikkayritykseksi siten, että yritykset ovat merkittävässä roolissa asiakkaiden toimitusketjuissa. 
  • Kasvavan ja kehittyvän logistiikkayrityksen liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen.  

”Barometrin vastaukset osoittavat, että valiokunnan tehtävässä on osuttu oikeisiin aiheisiin. Tarkoituksena on löytää keinoja, joilla SKALin jäsenet voivat kehittyä ja kasvaa asiakkaiden vaatimusten kasvaessa”, toteaa SKALin logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja Riku Vainio. 

Edellinen artikkeliPower Truck Show jo 19. kertaa Alahärmässä
Seuraava artikkeliKaukokiidolle kahdeksan täyssähkökuorma-autoa