Väylävirasto ennakoi, että maantieverkon korjausvelan kasvua pystyttäisiin tänä vuonna taittamaan hallituksen myöntämän lisärahoituksen turvin: hallituskaudelle on osoitettu korjausvelan purkuun 520 miljoonaa euroa, josta vuonna 2024 saadaan käyttöön 250 miljoonaa euroa.

Väylävirasto ja ELY-keskukset tavoittelevat valtakunnallisesti noin 4 000 kilometrin päällystysohjelmaa; samaan suuruusluokkaan mainitaan päästyn viimeksi vuonna 2020.

Kohonneet kustannukset ja käytettävissä ollut rahoitus ovat viime vuosina näkyneet päällystyskilometreissä, ja maantieverkon korjausvelka on kasvanut. Väyläviraston mukaan vuonna 2023 maanteitä sekä kävely- ja pyöräilyväyliä päällystettiin yhteensä vain 1 682 kilometriä, mikä oli koko 2000-luvun pienin määrä.

Viime vuosina rahoituskehys on ollut niukka, joten päällystystyöt on priorisoitu vilkkaimmalle noin 10 000 kilometrin verkolle, jossa liikenteestä kulkee noin kaksi kolmasosaa. Siten muun tieverkon kunto on heikentynyt, mutta nyt uutta pintaa on luvassa myös keskivilkkaille ja vähäliikenteisemmille teille. Keskivilkkaiden teiden päällystyskilometrien luvataan tuplaantuvan viime vuosiin verrattuna. Lopulliseen päällystyskilometrien toteumaan vaikuttaa oleellisesti myös asfaltin sideaineena käytettävän bitumin hinnan kehittyminen työkauden aikana, sillä bitumin osuus päällysteen hinnasta on Väyläviraston mukaan 30–40 prosenttia.

Väyläverkon laskelmien mukaan tieverkon nykykunnon ylläpitämiseksi vaadittaisiin vuosittain juuri nyt tavoitellun noin 4 000 kilometrin mittaista päällystysohjelmaa. Huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä oli vuoden 2023 lopussa noin 8 700 kilometriä, ja niiden määrä lisääntyi vuoden aikana noin 720 kilometrillä.