Varautumisen ministerityöryhmä on tänään julkistanut ratkaisun, joka alentaa polttoaineen jakeluvelvoitetta 7,5 prosenttiyksikköä vuosina 2022 ja 2023. Tämän oletetaan laskevan polttoaineen hintaa.

Varautumisen ministerityöryhmä on päättänyt, että polttoaineen jakeluvelvoitetta alennetaan väliaikaisesti 7,5 prosenttiyksikköä vuosille 2022 ja 2023. Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan jakeluvelvoitteen alentaminen 7,5 prosenttiyksiköllä alentaisi polttoaineen hintaa noin 12 senttiä litralta.

Jakeluvelvoite tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että polttoaineen jakelijoiden on velvollisuus toimittaa kulutukseen prosentin määräämä vähimmäisosuus uusiutuvia polttoaineita. Esimerkiksi vuoden 2021 velvoiteprosentti oli 18, ja prosentin on määrä nousta vuosittain siten, että vuonna 2030 määrä olisi jo 34%.

Jakeluvelvoitteen vaikutus on ollut erityisesti dieselöljyn hintaa nostava, sillä bensiinissä biokomponenttia on voitu lisätä vain noin 10 prosenttia.